Meny

 

Sentral for overskuddsmat i Oslo

En matsentral i Oslo som distribuerer overskuddsmat til ideelle organisasjoner er innen rekkevidde. Tirsdag overleverte arbeidsutvalget rapporten til Landbruks- og matdepartementet.

Publisert dato:  10.05.2011

Henning Høiner i Kirkens Bymisjon ledet prosjektet som har utredet muligheten for en matsentral i Oslo. Her sammen med politisk rådgiver i Landbruks- og matderpartementet, Ane Kismul– Det foreligger ingen vesentlige hindringer for å opprette en velfungerende matsentral i Oslo og denne vil ha høy samfunnsmessig nytteverdi, sier prosjektleder Henning Høiner i Kirkens Bymisjon.

I Norge kaster vi hvert år mer enn 500 000 tonn mat. Dagligvare- butikkene kaster alene 50.000 tonn. De ideelle og frivillige organisasjonene i Norge kan ha stor nytte av overskuddsmaten som aktørene i matvarekjedene kaster av praktiske eller systemmessige årsaker.

– Arbeidsgruppen har kartlagt behovet for mat til humanitære formål i Oslo, og estimerer at minst 3000 personer vil kunne nyte godt av den maten som distribueres via en matsentral, forteller Høiner.

Han understreker at maten som fordeles via matsentralen er fullverdig overskuddsmat og underlegges streng kontroll.

– Helsetilsynet har vært aktivt involvert i arbeidsgruppen. Innsamling, distribusjon og utdeling via matsentralen skal håndteres innenfor dagens næringsmiddelregelverk og er garantert god kvalitet, sier Høiner

Politisk rådgiver i Landbruksdepartementet, Ane Kismul forteller at rapporten berører store utfordringer i dagens samfunn.

– ¼ av maten vi kjøper i Norge kastes. Dette er problematisk både i et klimaperspektiv og når en ser på fordelingen av mat rundt i verden.  Konklusjonen i rapporten er sådan oppmuntrende, og det å opprette en matsentral i Oslo er et godt svar på utfordringen til matverdikjeden om å redusere omfanget av overskuddsmat som kastes. Vi opplever allerede en stor nasjonal interesse for rapporten, forteller Kismul.

Utdeling og servering av mat er en viktig del av det tilbudet ideelle organisasjoner gir til vanskeligstilte personer i Oslo, både som hjelp i en vanskelig økonomisk situasjon, men også som en viktig sosial ramme og kontakt mellom virksomhetene, gjestene og brukerne.

– Mange organisasjoner og virksomheter har allerede avtaler om leveranse av overskuddsmat, men en matsentral vil redusere utfordringer knyttet til logistikk og øke forutsigbarheten. Vi håper at matsentralen er i full virksomhet innen utgangen av året, sier Høiner.

Les hva Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sier om Matsentralen


Arbeidsgruppen i prosjektet Matsentral har bestått av representanter fra Kirkens Bymisjon, NorgesGruppen, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Mattilsynet.