Meny

 

Reagerer på bøtelegging av rusavhengige

Politiet har den siste tiden ilagt rusavhengige i Oslo sentrum bøter på 10.000 kroner for besittelse av mindre mengder narkotika. Gatejuristen reagerer på foreleggenes størrelse og fikk medhold i tingretten.

Publisert dato:  18.03.2011

Besittelse av narkotika ved Oslo S bøtelegges hardere enn andre steder i byen. Daglig leder i Gatejuristen, Cathrine Moksness, reagerer.

Den nye formen for aksjonering er fra Politiets side ment som et tiltak for å redusere kjøp og salg av narkotika i Oslo sentrum. Etter en intern instruks har Politiet innført en minstesats på 10 000 kroner for alle beslag av narkotika på Oslo S og andre problemområder.

Tilsvarende beslag andre steder i byen straffes med 3 000 kroner. Hva som defineres som problemområder er imidlertid uklart.

Kirkens Bymisjons rettshjelpstiltak for rusavhengige, Gatejuristen, har den siste tiden mottatt flere henvendelser fra personer som er blitt bøtelagt. Rettshjelpstiltaket mener foreleggene er for høye.

-         Gatejuristen har reagert sterkt på dette, og vi ønsker å bistå andre som har fått lignede bøter, sier daglig leder Cathrine Moksness.

Har ikke mulighet til å betale

Mandag var frivillig jurist i Gatejuristen, Hege Levin, i Oslo tingrett for å bistå en klient i en straffesak. Klienten hadde fått et forelegg på 10 000 kroner for kjøp av tre tabletter Vival 5 mg på Oslo S. Klienten hadde tilstått forholdet, men hevdet at boten var for høy. 

-         Gatejuristen anførte at påtaledirektivet og den nye praksisen til Politiet medfører at bøtene blir satt vilkårlig og uforholdsmessig, og videre at klienten ikke har inntekter til å betale en bot på 10 000 kroner, sier Moksness.

Fikk medhold

Gatejuristen fikk støtte for sitt synspunkt av Kristian Andenæs, som stilte i retten som sakskyndig vitne. Andenæs er frivillig i Gatejuristen og jobber til daglig som professor og instituttleder ved det juridiske fakultetet i Oslo.

Torsdag falt dommen i saken.

-       Tingretten tok ikke stilling til hvorvidt påtaledirektivet medfører vilkårlighet og forholdet til likebehandlingsprinsippet, men sett hen til klientens økonomiske situasjon og det straffbare forholdets art ble boten satt til 2.500 kroner, subsidiært fengsel i fem dager, sier en fornøyd Moksness.