Meny

 

Organisasjoner med uttalelse ved sultestreik i Oslo Domkirke

Flere av organisasjonene i kampanjen "Ingen mennesker er ulovlige" har gitt en uttalelse i forbindelse med den pågående aksjonen i Oslo Domkirke.

Publisert dato:  08.02.2011

Våre organisasjoner, som alle er del av kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige,” har i dag besøkt Oslo Domkirke og de aksjonerende etioperne der. Etter besøket ønsker vi å komme med følgende uttalelse:


 Vi har stor forståelse for den nød og desperasjon som ligger bak den aksjonen som nå finner sted i Oslo Domkirke. Blant etiopiske papirløse har mange vært lenge i Norge. Derfor er deres situasjon et godt uttrykk for det som kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige,” ønsker å endre.

 Norske myndigheter klarer ikke å tvangsreturnere etiopiske papirløse. Mennesker blir boende i Norge i år etter år, med svært begrensede rettigheter. En del av de papirløse etioperne har hatt norsk skattekort og har vært i arbeid. Fra og med 2011 mottar de ikke skattekort, noe som ytterligere forsterker nøden og opplevelsen av å være i en ikke-tilværelse.

 Gjennom kampanjen ”Ingen mennesker er ulovlige” har vi i lengre tid markert at  regjeringen må utarbeide bestemmelser som sikrer at det blir en grense for hvor mange år mennesker kan være ulovlige i Norge. Vi vil ikke akseptere at det finnes en varig, papirløs underklasse i Norge, bestående av mennesker som lever på ubestemt tid og tilnærmet uten rettigheter.

 Mens det store flertallet EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer, skiller Norge seg ut ved å ha en av de strengeste tilnærmingene til papirløse. Dette utgjør en viktig del av bakgrunnen for vårt engasjement.

 Vi ber norske myndigheter om å endre sin politikk overfor lengeværende papirløse. Regularisering er nødvendig, mulig og fornuftig. Dessuten må barns beste ha forrang foran invandringspolitiske hensyn. De  aksjonerende etioperne i Oslo Domkirke må møtes med forståelse, og deres situasjon må tas på alvor.

 Mer informasjon om papirløse og kampanjen: www.papirlose.no

Oslo, 8. februar 2011

Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke v/ Berit Hagen Agøy
Antirasistisk Senter v/ Kari Helene Partapuoli, 41324902
Kirkens Bymisjon v/ Sturla Stålsett, 98600461
NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, v/ Ann-Magrit Austenå, 95926448
SEIF, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger v/ Jon Ole Martinsen, 40493689
Norges Kristne Råd v/ Flerkulturelt kirkelig nettverk
Kristent Interkulturelt arbeid (KIA) v/Erik Høidahl