Meny

 

Nadheim omtalt i stortingsdebatt

Både Grethe Faremo (fungerende justisminister) og Marit Nybakk (Ap) nevnte Nadheim og Lauras Hus i stortingsdebatt om menneskehandel tirsdag. De ga bymisjonstiltakene svært positiv omtale.

Publisert dato:  14.02.2011

Utganspunktet var en interpellasjon fra representanten Sonja Mandt til justisministeren om utfordringene i forhold til menneskehandel, og ikke minst barns situasjon.

Fra Marit Nybakks innlegg:
"Jeg synes det er viktig å se på ofrene for menneskehandel. I Norge gjør ROSA-prosjektet til Krisesentersekretariatet en kjempejobb for å ta seg av jenter som de siste årene har greid å komme seg ut av bakmennenes klør, til tross for represalier mot familien i hjemlandet. Gjennom ROSA har jentene fått bl.a. juridisk bistand og jobbtrening, og det er svært viktig at regjeringen fortsetter å støtte ROSA-prosjektet. Det samme er for øvrig tilfellet med Kirkens Bymisjons Nadheim-senter. "

Fra Grethe Faremos innlegg:
"Staten har siden 2009 finansiert bofellesskapet Lauras Hus, et prosjekt drevet av Nadheim Kirkens Bymisjon. Lauras Hus tilbyr et helhetlig opplegg med tett oppfølging av kvinnelige ofre med store behov for bistand. Prosjektet har nylig utvidet virksomheten ved å knytte til seg to leiligheter, som også vil være åpne for menn dersom det viser seg å være behov for det.

Erfaringene med Lauras Hus er så langt meget positive. Prosjektet gir verdifull innsikt og erfaringer med helhetlig oppfølging av ofre. Tiltaket skal følgeevalueres, og det tas sikte på å videreføre prosjektet ut året."