Meny

 

Kirkens Bymisjon støtter Maria Amelie

Det har vakt sterke reaksjoner at den profilerte papirløse forfatteren Maria Amelie ble arrestert onsdag. Tiden er inne for reguleringsordninger i lovverket, mener Kirkens Bymisjon.

Publisert dato:  13.01.2011

Sturla Stålsett holdt en appell under aksjonen foran regjeringsbygget torsdag ettermiddag.

Som én av 26 organisasjoner er kirkens Bymisjon med i kampanjen ’Ingen mennesker er ulovlige’. Se www.papirlose.no

Varig underklasse?

Disse organisasjonene kan ikke godta en varig papirløs underklasse i Norge bestående av mennesker som lever på ubestemt tid tilnærmet uten rettigheter. Spesielt alvorlig er det at denne situasjonen rammer barn. Selv om norske myndigheter har forpliktet seg til å prioritere barns beste, og selv om det er tatt inn i lovverket at barns tilknytning til Norge (eksempelvis gjennom barnehage, skole og sosialt nettverk) skal tillegges særlig vekt, ser vi at utlendingsmyndighetenes fortolkning fører til at flertallet av sakene avgjøres i barns disfavør.

Vi ber derfor Regjeringen om å utarbeide bestemmelser som tydeliggjør at barns beste har forrang foran innvandringspolitiske hensyn, og at barn som har levd i Norge i lang tid (eksempelvis fire år regnet fra ankomst) skal gis oppholdstillatelse sammen med medfølgende familie.

Behov for ny bestemmelse i lovverket


Vi ber også Regjeringen om å utarbeide en bestemmelse som sikrer at det blir en grense for hvor mange år mennesker i Norge kan være ulovlige, uansett alder, i samsvar med UDIs forslag fra 2003.

Selv om Kirkens Bymisjon ikke har detaljert kjenneskap til Maria Amelies sak, kan vi slå fast at hun er en av de ’lengeværende’ papirløse i Norge. Hun har i deler av sitt opphold i Norge vært mindreårig, og har en sterk tilknytning til landet. Maria Amelies sak er derfor et tydelig eksempel på slike saker som ville blitt inkludert i de regulariseringsordningene som kampanjen kjemper for.

Aksjon foran regjeringsbygget


Kirkens Bymisjon deltok i en aksjon til støtte for Maria Amelie torsdag ettermiddag. Et bredt nettverk av organisasjoner sto bak markeringen. Det skjedde utenfor Justisdepartmentets lokaler. Generalsekretær Sturla J Stålsett holdt appell.

Se aksjonens Facebookside.