Meny

 

Ikke konkurranseutsetting av rusinstitusjonene

Helse Sør-Øst har bestemt at de ikke vil konkurranseutsette rusfeltet

Publisert dato:  02.09.2011

Det statlige helseforetaket vil satse på løpende avtaler med virksomheter drevet av ideelle aktører.

Fra nettsidene til Helse Sør-Øst: Helse Sør-Øst RHF har nå vurdert hvordan avtalene med private skal være i tida framover. – Vi har besluttet å sette i gang en prosess for å inngå løpende avtaler, sier Stig Grydeland, direktør for eksterne helsetjenester.

Etter rusreformen har vi utviklet tjenestene til rusmiddelmisbrukere både i egne helseforetak og gjennom et godt supplement hos private ideelle institusjoner. Det skal vi fortsette med i framtiden, sier Bente Mikkelsen, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Hun er opptatt av at behandlingstilbudet til pasientgruppen fortsatt skal styrkes og utvikles. – Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et satsingsområde. Vår målsetting om at økningen i aktivitet skal være sterkere for denne gruppen enn innenfor somatikk ligger fast, sier Mikkelsen.

-Dette er en stor glede og lettelse. Dette har vi i lengre tid vært med og arbeide for i våre faglige nettverk. Dette sikrer både kvalitet og kompetanse i virksomhetene, og er en god løsning for pasientene som på denne måten får en mer stabil situasjon og trygger sine relasjoner til behandlingsstedet, sier direktør Oddrun Remvik i avdeling Helse & Sosial.