Meny

 

Støtte til Stoltenbergutvalgets rapport

Kirkens Bymisjon slutter seg til flere av konklusjonene i Stoltenbergutvalgets "Rapport om narkotika". Organisasjonen har nylig avgitt sitt høringssvar.

Publisert dato:  07.01.2011

Stoltenbergrapporten ble lagt fram i juni i fjor, og inneholder 22 konkrete punkter med forslag til forbedring av narkotikapolitikk i Norge med innspill om forebygging og behandling.

- Vi støtter utvalgets fokus på forebygging og mener det er i dette feltet den viktigste jobben gjøres for å hindre utvikling av avhengighet, skriver Bymisjonen.

I sitt høringssvar berømmer Kirkens Bymisjon arbeidet som er gjort av utvalget, og slutter seg til rapportens konklusjoner på mange punkter, men har også innvendinger. Det bemerkes at ideelle organisasjoner og aktørers rolle i rusfeltet i liten grad tematiseres.

- Vi har forventninger til at den varslede rusmeldingen fra regjeringen i langt større grad legger fram en aktiv og positiv strategi for samarbeidet mellom offentlige og ideelle aktører i bekjempelsen av rusmiddelavhengighet, står det i svarbrevet.

Her er noen momenter fra Kirkens Bymisjons høringssvar:

  • Bymisjonen er kritisk til det skarpe skillet som gjøres mellom narkotika og alkohol-bruk. Disse grensene er uklare i praksis, og det er viktig å ikke etablere særomsorg for hvilket rusmiddel som benyttes
  • Vi støtter rapportens fokus på oppfølging og fleksibilitet, og viser til Bymisjonens egne erfaringer med bla 24SJU, Møtestedets ”Brua-prosjekt” og Natthjemmets ”Nåløyet”.
  • Bymisjonen understreker varig bolig, en myndiggjort koordinator (”los”), og rettighetsvurdering i behandlingstilbudet som særlig viktige oppfølgingsfaktorer
  • Høringssvaret er kritisk til straff som inngangsport til behandling/oppfølging.Hvor frivillig er behandlingen når alternativet er straff?
  • Kirkens Bymisjon støtter forslaget om at sprøyterom bør bli brukersteder med helsehjelp og oppfølging for en bredere gruppe enn bare heroinbrukere.
  • Høringssvaret støtter også utvalgets flertallsinnstilling om å gjennomføre et tidsbegrenset forsøk der behandling med heroin inkluderes i LAR, med grundig evaluering.

Kirkens Bymisjon har hentet momenter til sitt høringssvar fra sentral faglig ledelse, virksomheter og bymisjonsstiftelser over hele landet. Høringssvaret  er i sin helhet lagt ut på www.bymisjon.no/rapporteroghoringer .