Meny

 

Helse på hjul

Bymisjonen i Bergen har utvidet sitt gatenære tilbud med en medarbeider på fire hjul. Målet med helsebilen er å tilby oppsøkende helsehjelp og skadereduserende tiltak til rusavhengige.

Publisert dato:  14.01.2011

Onsdag 12. januar ble bilen døpt Basse, og offisielt tatt i bruk. Navnet Basse fikk den på bakgrunn av at bilen vil fungere som en base der mennesker kan komme inn i bilen og motta helsehjelp i skjermede omgivelser.

Avdelingsleder for Inkludering og omsorg, Kolbjørn Gunnarson, har klippet båndet og erklært bilen klar til bruk. Staben i Optra klapper fornøyd.
Det er staben i tiltaket OPTRA – Oppsøkende tjenester ved rusavhengighet – som kommer til å bemanne bilen. OPTRA har vært en del av Kirkens Bymisjon i Bergen i et år. Her jobber sykepleiere og en sosionom, og en lege i en deltidsstilling.

- Vi vil tilby enkel somatisk helsehjelp, og bidra i forhold til mental helse og sosiale problemer. Vi ønsker også å hjelpe mennesker med rusproblemer til å benytte seg av de pasientrettighetene de har, sier prosjektleder Øyvind Kalsås.

En kanal til det eksisterende hjelpeapparatet

Ikke alle klarer å gjøre seg nytte av de lavterskeltilbudene som finnes. Med ”helsebilen” ønsker bymisjonen å nå fram til rusmiddelavhengige som ellers ikke får den hjelpen de skulle hatt.

- Rusmiddelavhengighet er en kompleks lidelse. Det er ofte flere instanser som bør kobles inn for å bedre situasjonen. I tillegg til at bilen vil fungere som et ambulerende helserom, vil vi bidra med å skape kanaler til det eksisterende hjelpeapparatet, sier Øyvind.Slik ser bilen ut innvendig.

Med ”Basse” vil staben i OPTRA oppsøke områder der mennesker med rusproblemer oppholder seg. Det er også mulig for pårørende og andre å ringe etter bilen hvis det skulle være behov for det.

- Vi vil involvere brukernes nettverk, både av privat og profesjonell art, dersom det faller naturlig. I hvert enkelt tilfelle vil vi ha en samtale med den som tar kontakt, og vurdere om dette er en sak vi kan ta oss av, og på hvilken måte, forklarer Øyvind.

”Helsebilen” blir i 2011 finansiert over statsbudsjettet. Erfaringene de ansatte gjør gjennom året, vil være med på å avgjøre om tiltaket blir videreført. Mye tyder på at det er behov for denne tjenesten, som ikke finnes i Bergen fra før.