Meny

 

Brobygging med mening

– Fra hvert vårt ståsted har Kirkens Bymisjon og Drammens Tidende noen av de samme oppgavene og målene.

Publisert dato:  27.05.2011

Geir Arne Bore, Ansvarlig redaktør, Mediehuset Drammens Tidende

Derfor er det naturlig for oss å samarbeide med Bymisjonen og støtte det viktige arbeidet, sier Geir Arne Bore, Ansvarlig redaktør i Mediehuset Drammens Tidende.

Drammens Tidende har en visjon om å bevege og berøre alle i Drammensregionen hver dag. Bymisjonen gjør en viktig jobb med å gjøre det mulig for flere mennesker i en utsatt posisjon å delta mer fullverdig i samfunnslivet. Det er dessverre altfor mange som ikke har muligheten til å delta på lik linje med det store flertallet. Som den største av flere frivillige aktører, gjør Bymis­jonen en viktig jobb med å hjelpe mennesker som trenger det.

Gjennom sitt arbeid synliggjør også Bymisjonen at det er mulig å komme seg ut av et vanskelig utgangspunkt, og er også en tydelig stemme i forhold til å vise at alle har samme menneskeverd. Dette er det viktig å få fram i samfunnsdebatten.

Bymisjonens arbeid tangerer også medienes samfunnsoppdrag, som blant annet går ut på å ta vare på enkeltmennesker som av ulike grunner har vært forsømt. Med dette samarbeidet kan vi også gjøre en innsats gjennom å hjelpe Bymisjonen med å få sitt budskap spredt gjennom den klart største og viktigste medieaktøren i regionen.

Samarbeidet med Bymisjonen skal selvsagt ikke berøre det redaksjonelle innholdet i Drammens Tidende. Vi skal behandle alle aktører likt, vil ikke favorisere Bymisjonen i forhold til andre som gjør en like viktig jobb, og skal stå like uavhengig i forhold til organisasjoner som til partier og myndigheter. Det er avgjørende for vår troverdighet. Men vi er glade for å ha fått til et ryddig og verdifullt samarbeid med å trykke og distribuere Bymisjonens blad til hele regionen.