Meny

 

Brobyggerprisen til Vår Frue – åpen kirke

Norske kirkeakademier gir Brobyggerprisen 2011 til Vår Frue – åpen kirke i Trondheim for arbeidet med å skape økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

Publisert dato:  02.03.2011

Kirkens Bymisjon i Trondheim startet Vår Frue - åpen kirke i 2008, som den første døgnåpne kirken i Norden. Her kan hvem som helst komme inn og tenne lys, være stille i kirkerommet, skrive hilsener i boka eller ta en prat over kaffekoppen.

- Vår Frue viser i konkret og praktisk handling hva en åpen og inkluderende kirke kan være. Den er et rom som ikke stenger, sorterer eller graderer. I det åpne kirkerommet bygges det broer mellom mange ulike mennesker - på tvers av alder, nasjonalitet og sosial bakgrunn. Ulike livsløp og personlige historier møtes, skriver Norske Kirkeakademier i sin begrunnelse for tildelingen.

”Byengler”

Mange har behov for en åpen dør og et sted å være, ikke minst i høytidene. I Vår Frue samles folk til messe og til suppe, til samtale eller stillhet, eller til konserter, filmvisninger og andre kulturarrangement.

Fra "Åpen mikrofon" i Vår Frue kirke.Hver måned arrangeres ”Åpen mikrofon” som er en gratis konsert med en kjent utøver og deretter en times åpen mikron hvor folk inviteres til å presentere en sang, et dikt eller noe annet. Kirken er også blitt varmestue for rusavhengige, romfolk og andre vanskeligstilte.

Flere hundre frivillige gjør det mulig å holde Vår Frue kirke åpen folk i byen. De kalles for ”byengler”.

- Et forbilde

- Fra kirkerommet bygges det broer ut i byen. Tiltaket har fått stor og positiv omtale av byens politimester, som mener at dette arbeidet har senket voldsnivået i Trondheim sentrum. Kirken har oppnådd gode resultater gjennom sitt arbeid og skapt et miljø som er kjent i vide kretser. De mange gratis kulturarrangementene er med å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for fleire, skriver NKA videre i begrunnelsen. 

Prisen som består av et kunstverk og et diplom overrekkes den 12. mars kl.18 under Norske kirkeakademiers årsmøte på Gran på Hadeland.