Meny

 

Ber myndighetene finansiere helsehjelp for papirløse

- Myndighetene må ta større ansvar for papirløses humanitære situasjon og grunnleggende rettigheter i Norge. Det var budskapet fra Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Legeforeningen under gårsdagens seminar om papirløses helse.

Publisert dato:  20.01.2011

- De lover utvidede rettigheter, men dette følges ikke opp av finansiering, dermed blir ikke disse rettighetene verdt noe, sa president i Røde Kors, Sven Mollekleiv, under onsdagens konferanse i Røde Kors konferansesenter.

Seminaret oppsummerte ett års drift av Helsesenteret for papirløse migranter, og innleggene viste at det fortsatt er store mangler ved helsetilbudet til gruppen. Blant annet opplever de ansatte store vanskeligheter med å henvise alvorlig psykisk syke personer til spesialisthelsetjenesten.

- Nesten alle henvisninger som berører psykisk helse blir avslått, sa daglig leder av Helsesenteret for papirløse migranter, Celine Blom.

Psykolog og frivillig ved Helsesenter for papirløse migranter, Karl Eldar Evang.Dette bekymrer psykolog Karl Eldar Evang, som er frivillig ved helsesenteret. Han fortalte om sine møter med personer som sliter med massive traumer, angst, søvnproblemer, flashbacks og andre psykiske problemer. 1/4 av alle pasienter ved helsesenteret har psykiske problemer.

- Uten mulighet til å henvise til spesialisthelsetjenesten blir helsesenteret i beste fall midlertidig støtte. I verste fall gjør vi ting verre, fordi vi bare kan gi sporadisk hjelp, sa han.

Les også: - Syke papirløse sviktes av Norge (VG/NtB)

- Myndighetene må ta større ansvar


Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett.Etter norsk lov og internasjonale menneskerettigheter har papirløse migranter rett til akutt helsehjelp på lik linje med andre som oppholder seg i Norge. Men det finnes ingen offentlig finansieringsordninger av helsehjelp til denne gruppen. Det må på plass nå, mener organisasjonene som sto bak seminaret.

- Myndighetene må ta større ansvar for papirløses humanitære situasjon og grunnleggende rettigheter i Norge. Ett års arbeid for å imøtekomme papirløses helsebehov har vist oss hvor sårbar og mangfoldig denne gruppa er. Mange lever med betydelige og alvorlige helseplager, fysisk og psykisk, sier Sturla J. Stålsett, generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

- Vi vet dessuten mer enn nok om hvor helseskadelig og samfunnsskadelig det er når så mange mennesker over tid lever i en uavklart situasjon. Det vil fortsatt være papirløse mennesker i Norge i årene som kommer. Nå når de helsemessige behovene er dokumentert, må myndighetene komme på banen, sier han videre.

- Regningen sendes ut i luften

Regjeringen har i disse dager et forslag ute til høring om endring av forskriften for helsetjenester til denne gruppen. Forslaget skuffer imidlertid de tre organisasjonene.
- De lover utvidede rettigheter, men dette følges ikke opp av finansiering, dermed blir ikke disse rettighetene verdt noe, sier president i Røde Kors, Sven Mollekleiv, til NtB.

- Regningen sendes ut i luften og havner i realiteten hos dem som skal gi behandling, legene og helseforetakene, påpeker Sturla Stålsett.

1200 konsultasjoner på ett år


Helsesenteret, som er drevet av Kirkens Bymisjon og Røde Kors, åpnet i oktober 2009 og har i løpet av det første året fått gjennomført 1200 konsultasjoner fordelt på 450 pasienter fra 51 forskjellige opprinnelsesland. Hovedvekt av pasientene er mellom 18 og 45 år, 35 prosent er kvinner og 26 av pasientene var barn.

- Disse tallene alene tilsier at helsesenteret gjør et uvurderlig arbeid. Men helsesenteret er ikke nok. Mange av pasientene lider av så alvorlige sykdommer at det er nødvendig med utstyr og fasiliteter som bare er tilgjengelige på sykehus. Papirløse pasienter må selv betale for slik behandling, som de fleste ikke har muligheten til å gjøre. Resultatet er at pasientene må leve med kroniske smerter, en forverret helsetilstand og i verste fall invaliditet, sier Mollekleiv.