Meny

 

Barna trygge med Knut & Knut

Skolebarna på Spikkestad kan krysse bilveien trygt når Bymisjonens Knut & Knut står i veikanten med refleks-vest, flagg og en bestefarsaktig ro og mine. – Hallå, klar for å krysse?

Publisert dato:  23.03.2011

Knut har en lett og glad tone med barna, og en myndig holdning til bilistene. Slik ferdes barn, biler, tungtransport og andre veifarende velorganisert og trygt i rundkjøringen på Spikkestad.


Hver morgen og ettermiddag sørger medar­beiderne i KB Utvikling, her Knut & Knut, for at skolebarna på Spikkestad kommer trygt til og fra skolen.

Knut & Knut, og de andre som utgjør skolepatruljen ved Spik­kestad barneskole, har sin base i KB Utvikling, en avdeling i Kirkens Bymisjon i Drammen som tilbyr kompetanseutvikling og attføring.

Oppdragsgiver for patruljen på Spikkestad er Trysilhus som bygger boliger i området. – Byggingen på Ulvsrudsletta utløste ekstra trafikk. Kommunen ble forsinket med ett av trafikksik­kerhetstiltakene. Situasjonen for barna som krysser Kunn-skapsveien og Gamle Drammensvei var derfor ikke ideell, sier daglig leder Espen Fjeld i Trysilhus Sørøst.

Trysilhus tok ansvar for skolebarnas sikkerhet. Først ved å engasjere et vaktselskap. Så viste det seg at ordningen kunne bli langvarig. Løsningen ble KB Utvikling. Hver dag, morgen og ettermiddag kommer to av KB Utviklings medarbeidere til Spikkestad og sørger for at barna ferdes trygt til og fra skolen.

- Fin mulighet

– Det er viktig for oss at vi har gode samarbeidspartnere som ser etter muligheter for Kirkens Bymisjon, uttaler virksom­hetsleder Jan Egil Hovland i attføringsbedriften KB Utvikling.

Han er meget tilfreds med at Trysilhus tok kontrakt da det oppsto behov for skolepatruljering i forbindelse med utbyg­gingsprosjektet Ulvsrudsletta på Spikkestad.

– Trysilhus så at vi i Bymisjonen kunne utføre denne jobben, og vi takket selvfølgelig ja. Her stiller vi store krav til sikkerhet og god oppfølging.

Hovland understreker at det er viktig for KB Utvikling å ha varierte og meningsfylte oppgaver og at Spikkestad-oppdraget er en bra måte å støtte Kirkens Bymisjon på, både økono­misk og fordi dette er gode og varierte arbeidsoppgaver for deltakerne.

KB Utvikling ønsker seg flere faste oppdrag slik at Bymisjonen kan gi god arbeidstrening til mennesker i de tiltakene som Bymisjonen driver.

– Vi trenger praksisplasser og vil gjerne ha kontakt med fir­maer som er villige til å gi våre deltakere en mulighet for jobb, sier virksomhetsleder Jan Egil Hovland.


Trysilhus og Kirkens Bymisjon tar ansvar for skolebarna på Spikkestad. Fra venstre Knut, daglig leder Espen Fjeld i Trysilhus Sørøst, virksomhetsleder Jan Egil Hovland i KB Utvikling og Knut.