Meny

 

Åtte års avtale for bymisjonssykehjem i Oslo

Tidenes største avtale mellom Kirkens Bymisjon og Oslo kommune er i havn etter et gjennombrudd i sykehjemsforhandlinger før påske. De fem bymisjonssykehjemmene i Oslo er sikret tjenesteytingsavtaler for åtte år framover.

Publisert dato:  25.04.2011

- Det er stor glede og lettelse over at vi etter lang tids forhandling er kommet til enighet med Oslo kommune, sier avdelingsdirektør i Aldring & Kultur, Anne Marie Johansen. Dette sikrer oss muligheten til å drive videre på lang sikt med samme totalantall plasser som vi nå har, og med de kravene til kvalitet som både vi og Oslo kommune har til sykehjemsdrift. Dette sikrer også at en lang tradisjon føres videre: At ideelle organisasjoner driver sykehjemsarbeid i Oslo.

Hun roser også forhandlingsklimaet gjennom mange og krevende faser. – Det har vært gode forhandlinger med respekt for våre ulike roller og funksjoner, sier avdelingsdirektøren

Kirkens Bymisjon har hele tiden pekt på at unntaksbestemmelsen i Lov om offentlig anskaffelse åpner for å inngå direkte avtaler med ideelle aktører.

Ikke konkurranseutsetting

Oslo kommune ønsket først å konkurranseutsette sykehjemmene som var drevet av ideelle aktører. Dette møtte stor motstand. De ideelle aktørene har drevet sykehjem i Oslo de siste 100 årene og ønsket fortsatt å gjøre det.  Deretter foreslo Oslo kommune å innføre autorisasjonsmodell for sykehjemmene; dette hadde som grunnprinsipp at det skulle inngås en rammeavtale der drifterne ville bli betalt for hver plass som ble benyttet. Oslo kommune og KS bestilte en ekstern, juridisk vurdering av en slik avtaleform. Konklusjonen var at behovet for sykehjemsplasser i Oslo var så stort at det ikke var et reelt konkurransemarked slik denne modellen forutsatte, det ble derfor ikke anbefalt å gå videre med.

Etter lengre tid besluttet Oslo kommune seg for å gå i direkte forhandlinger med alle de ideelle sykehjemmene med bakgrunn i den muligheten som lå i unntaksbestemmelsen i lov om offentlig anskaffelse. Dette var Kirkens Bymisjon og de andre ideelle aktørene på feltet svært glade for.Avtalen som nå er inngått melllom Oslo kommune og Kirkens Bymisjon innholder også en særavtale om de historiske pensjonsutgiftene.
De nye driftsrammene gir også muligheten til å fortsette med utviklingsarbeid og nytenkning ved bymisjonens sykehjem.

Muligheter og ansvar

- Dette er svært gledelig. Et krevende og møysommelig arbeid har ført fram. Anne Marie Johansen har ledet dette arbeidet for oss på en fremragende måte. Nå ser vi framover med mange muligheter, men også et stort ansvar, som vi skal bære sammen, sier generalsekretær Sturla Stålsett.