Meny

 

Amnestyprisen til Helsesenteret for papirløse migranter

Amnestyprisen 2011 går til Helsesenteret for papirløse migranter for deres kompromissløse kamp for at retten til liv og helse skal og må gjelde for alle på norsk jord.

Publisert dato:  20.12.2011

Sven Mollekleiv, Jon Peder Egenæs, Solveig Holmedal Ottesen og Johannes Heggland.

– Helsesenteret for papirløse migranter avdekker en situasjon og reiser en debatt om rettighetsmangler hos en gruppe mennesker i vårt eget land, og de gjør noe med det i praksis. Helsesenteret sørger for at en sårbar gruppe mennesker faktisk får et minstemål av helsetilbud og rettigheter, sa Jon Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty, da Helsesenteret mottok Amnestyprisen for 2011.

Helsenteret for papirløse migranter er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors. Da Helsesenteret ble opprettet for to år siden møtte initiativet sterk politisk motstand. 900 personer har oppsøkt helsesenteret siden oppstart og fått hjelp fra helsearbeidere som jobber frivillig.

– Behovet viser et hull som den norske stat har laget i vårt velferdstilbud, sier Egenæs og understreker at det er Statens ansvar å plugge igjen hullet.

En milepæl

– Vi har stor respekt for Amnesty, så dette er en milepæl i vårt arbeid ved Helsesenteret. Vi har tenkt at vi driver lavterskel helsearbeid, men dette minner oss om at vi også gjør praktisk menneskerettighetsarbeid. Vi er rørt over at Amnesty kaller vår innsats tøff og modig, og at vi bidrar til å avlive myter og fordommer om papirløse, sa Solveig Holmedal Ottesen, leder for Helsesenteret, og takket samtidig for engasjementet til alle de frivillige som deltar i arbeidet.

Grunnleggende rettighet

I begrunnelsen for tildelingen av prisen til Helsesenteret for papirløse migranter skriver nominasjonskomiteen: Helsesenteret har gjennom sin toårige drift kjempet en tøff og modig kamp for at en av de mest grunnleggende menneskerettighetene, nemlig retten til liv og helse, virkelig skal og må gjelde for alle på norsk jord. Uansett!

– Det er uforståelig at stat og storting ikke ser at vi har en sårbar og delvis usynlig gruppe mennesker i vårt land som ikke har tilgang til grunnleggende rettigheter.  Som samfunn har vi ikke bare rett til å hjelpe, men plikt til omsorg for folk som lider, sa Sven Mollekleiv, president i Røde Kors.

Generalsekretæren i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland, understreket at Helsesenteret for papirløse migranter ikke handler om asylpolitikk, men menneskerettighetsarbeid.

– Vi etablerte helsesenteret fordi vi så et behov. Noen verdier er så opplagte at de er lett å glemme: At folk er folk, og at folk i nød må ha hjelp. Vi kan ikke se på at noen går til grunne i vårt eget samfunn uten å gjøre noe.Les mer om Helsesenteret for papirløse migranter