Meny

 

169 solidaritetssløyfer til Stortinget

På Verdens Aidsdag fikk stortingsrepresentantene overrakt den røde solidaritetssløyfa. Sløyfene er laget av «Lønn som fortjent» og det var medlemmer fra Helse- og omsorgskomiteen som tok imot sløyfene.

Publisert dato:  01.12.2011

Tre deltakere i Lønn som fortjent, sammen med koordinatoren for Verdens Aidsdag-komitéen, Eli Svardal, overrakte gaven til politikerne på Verdens Aidsdag.

På stortingstrappa møtte Helse- og omsorgskomiteens leder, Bent Høie (H), sammen med Kari Kjønaas Kjos (Frp), Sonja Irene Sjøli (H), Thomas Breen (AP) og Geir-Ketil Hansen (SV). Abid Raja (V) festet også straks sløyfa på dressjakka.

Hiv 30 år – et veiskille

– Hva kan vi politikere gjøre for saken? spurte Abid Raja.

– Det er viktig at dere bidrar til at det fortsatt snakkes mye om hiv-saken, slik at den er et tema i politikk og samfunn. Gjør temaet til “snakkis” og bidra til å spre kunnskap om dette som fortsatt er en belastende, farlig og kronisk sykdom, sa Svardal, som mener det er et viktig signal til hele samfunnet og alle som er berørt av hiv at våre stortingsrepresentanter går med solidaritetssløyfen.

– Det er 30 år siden viruset ble oppdaget, og helsemessig har vi kommet et langt sprang. Men det er fortsatte store utfordringer knyttet både til stigma og nysmitte. Skal vi nå UNAIDS’ mål om null smitte og null stigma, må alle nivåer med i arbeidet, sa Svardal.

Nytt fokus

– En ny generasjon trenger ny informasjon, sa Helsekomiteens formann, Bent Høie (H). Tidens unge har ikke kunnskapen fra 80-tallet og gir oss helt nye forebyggingsutfordringer. Vi kan fjerne denne sykdommen hvis alle samarbeider.

Kai overleverte solidaritetssløyfene til stortingsrepresentantene.– Det har vært en fin jobb å lage sløyfene. Det er viktig å gjøre dette synlig og snakke om hiv, for det er mange vrangforestillinger, der mennesker blir holdt utenfor bare fordi de er smittet. Jeg håper virkelig at stortingsfolkene vil bruke sløyfene, sa Kai fra Lønn som fortjent.

Arrangørene av Verdens Aidsdag hadde bestilt 3 000 solidaritetssløyfer i forbindelse med markeringen 1. desember. “ Lønn som fortjent” var Oslos første sysselsettingstiltak for mennesker i aktiv rus, og er et tilbud i regi av Kirkens Bymisjon. I løpet av fire uker har 25 brukere produsert solidaritetssløyfene.

Les også Verdens aidsdag med mangfoldsprofil