Meny

 

- Sosial kapital viktig i forebygging mot kriser

-Et lands sosiale kapital er en nøkkel for å motstå kriser i samfunnet. Bymisjonen og ander ideelle organsiasjoner er en del av ryggraden når denne kapitalen bygges.

Publisert dato:  25.08.2011Utenriksminister Jonas Gahr Støre tegnet et alvorlig og utfordende bilde av endringene i Europa da han gjestet den nordiske bymisjonskonferansen i Oslo torsdag morgen.

Takket kirken

Han startet sitt innlegg i kulturkirken Jacob med å takke Kirken for åpenhet, varme og omsorg i de tunge dagene etter terrorangrepen 22.juli.  Han understreket at  både kirken og organisasjoner som Kirkens Bymisjon viser at de noe av ryggraden i vårt samfunns verdier  og sosial kapital  når en krise rammer.

Sosial kapital i krisetid

- Den sosiale kapitalen er svært viktig i et samfunn. Den måles ikke så lett som alt annet vi måler, men er svært viktig både for å forebygge og møte kriser, sa Støre som var invitert for å snakke om “Europa i endring – hvordan utfordres solidariteten?”
Støre tegnet et bilde av Europa der det sannsynligvis er større spenninger nå enn f.eks i opprørsåret 1968, der den økonomikse krisen kan bli alvorligere enn for to år siden, der store folkegrupper lever i frykt for arbeidsløshet og hjemløshet, der minoriteter forfølges av høyreekstreme krefter og velferdsordninger blir redusert.

"Før noe skjer"

Støre pekte også med sterke eksempler på en nødvendig “sosial intuisjon” der det er viktig å fange opp et krisesignal før krisen rammer.  Kirkelige og humanitære organisasjoner har et verdigrunnlag som gjør det mulig å avdekke slike tendenser,  sa Støre og understreket den viktige rollen disse har som selvstendige, kunnskapsrike  og frittstående fra politisk makt.  – Vær på vakt når vi møter brudd og endringer i idelogisk tenkning, sa han

Analyser av folks forhold til sin framtid kan deles i opplevelse av frykt, håp og ydmykhet. I verdensammenheng er det nå mest framtidsoptimisme i land i Asia, Afrika og Sør-Amerika.  – Dere kan bidra til å styrke håpet i Europa, sa utenriksministeren og  oppfordret igjen til å forvalte den sosiale kapitalen som til nå har kjennetegnet den “nordiske modellen”  med velferd og likhet.