Meny

 

- Lite fokus på barn av menneskehandelsofre

Barn av kvinner som har vært utsatt for menneskehandel ble et samtaletema da Nadheim – senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring fikk besøk av Oslo bystyres Helse og Sosialkomité i dag.

Publisert dato:  10.01.2011

Helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre, her representert ved Aud Kvalbein, var på besøk hos Olav Lægdene og Nadheim - senter for kvinner og menn med prositusjonserfaring. Komiteens medlemmer var invitert til senteret for å få et innblikk i utfordringene Nadheim opplever på prostitusjonsfeltet. Et tema som engasjerte politikerne særlig, var barn av menneskehandelsofre.

For lite fokus på barna
Siden april 2009 har Nadheim drevet et botilbud for personer som har vært utsatt for menneskehandel, kalt Lauras hus. Fire av kvinnene har født mens de har bodd på huset. Det har skapt nye utfordringer for senteret, som derfor har ansatt en person med barnevernsfaglig bakgrunn.

- Generelt er det lite fokus på barn av ofre for menneskehandel. Dette er barn som lever veldig marginalt, sier daglig leder Olav Lægdene.

Han savner fokus på disse barna i Regjeringens handlingsplan mot  menneskehandel, som nylig ble lagt frem.

- I planen er det fokus på kvinner som er ofre for menneskehandel og barn som er ofre for menneskehandel, men ikke på barn av ofrene, sier han.

En tilsvarende handlingsplan for Oslo kommune er nå under behandling i Oslo bystyres Helse og sosialkomité.

Vanskelig å melde fra
Nadheim har flere ganger sendt bekymringsmeldinger til barnevernet på disse barna, men opplever at det er ikke alltid er så lett å melde ifra. Flere ganger har det resultert i langvarige diskusjoner mellom barnevernskontorene om hvilken bydel som har ansvaret.

- På sitt verste har det tatt flere måneder å få avklart hvilket kontor som har ansvaret. Det hadde vært en fordel om det hadde vært en mer sentralisert og tydelig ansvarsfordeling, sier nestleder Anna Märit Olofsson.

En afrikansk kvinne, som til daglig bor på Lauras Hus, var også til stede på møtet. Hun fortalte om kvinner ønsker å bryte med undertrykkelsen og ta steget inn i det ordinære arbeidslivet.

- Vi er gode kvinner som vil noe med livene våre og som er takknemlige for muligheten til å bo på Lauras hus, sier hun.

- Bedre samhandling mellom kommune og stat
Etter en liten pause fortsatte Helse og sosialkomiteen møtet ved å diskutere den nye handlingsplanen mot prostitusjon. Representanter fra både statlige tiltak (ROSA-prosjektet), frivillige organisasjoner (Nadheim), politiet (ved Stop-gruppen) og kommunen (PRO Senteret) var invitert til å komme med innspill.

Samtlige etterlyste bedre samhandling og en mer tydelig ansvarsfordeling mellom kommune og stat på prostitusjonsfeltet.

PS! Nyansatt byråd for helse og eldreomsorg, Cecilie Brein, deltok også på møtet og ytret ønske om videre samtaler med Nadheim.