Meny

 

Tilskudd til Bymisjonens tiltak for barn og unge

Publisert dato:  16.04.2009

Barne- og likestillingsdepartementet har bevilget 50,7 millioner kroner i tilskudd til barne- og ungdomstiltak i 23 bykommuner over hele landet. Flere av Kirkens Bymisjons tiltak i Bergen, Oslo, Drammen og Trondheim har fått en del av potten.

Tilskuddsordningen "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" retter seg mot barn og unge med spesielle behov og utsatte ungdomsgrupper. Ordningen er et virkemiddel for å bedre oppvekst- og levekår i større bysamfunn. Av den totale potten er 31,5 millioner øremerket spesielle tiltak rettet mot barn, unge og familier som er berørt av fattigdomsproblemer.

- Det er viktig å gi barn og unge meningsfulle aktiviteter og møteplasser der de blir sett, hørt og opplever mestring. Dette gjør vi ved å gi leksehjelp og bidra til at unge kommer i arbeid. Tett individuell oppfølging er med på å gripe fatt i skjevutvikling så tidlig som mulig, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Flere av Kirkens Bymisjons tiltak rettet mot barn og unge har fått tilskudd. Dette gjelder:

• Droppstopp - Kirkens Bymisjon Bergen(400 000)
• Friminuttet - Kirkens Bymisjon Drammen (200 000)
• Hudøy Feriekoloni - Kirkens Bymisjon Oslo (250 000 + 180 000)
• TROFAST – Kirkens Bymisjon Trondheim (40 000)

Publisert: 16.04.2009