Meny

 

Støtte til nytt kjøkken og mørkeloft

Publisert dato:  17.12.2009

Kirkens Bymisjon i Drammen og Tromsø har fått kjærkomne julegaver fra Stiftelsen Uni. Nyby’n Aktivitetskafé i Drammen får støtte til å pusse opp kjøkkenet, og Kirkens Bymisjon i Tromsø får penger til å innrede loftet i Parkgata 22.

Nyby’n Aktivitetskafé er et tilbud for mennesker med rusrelaterte problemer, og som nå tilstreber å leve et rusfritt liv. Dette gjelder både folk som går på medikamentassistert behandling og de som har det samme mål uten dette.
Ved oppstarten i 2004 ble kjøkkenutstyret på stedet overtatt og tenkt brukt i en overgangsfase.

Aktiviteten har i løpet av de siste fem år økt betraktelig med daglig besøk av 25-35 brukere. Mattilsynet har til nå vært overbærende med kafeen, men påpeker at kjøkkenet må oppgraderes for at de på sikt fortsatt skal kunne holde åpent. Støtten på 150.000 kroner fra Stiftelsen Uni kommer derfor veldig beleilig.

Les mer om Nyby´n Aktivitetskafé her.

Innreder loftet
Kirkens Bymisjon i Tromsø kjøpte huset i Parkgata 22 fra 1881, i 2002. Tilstanden på hust er forsøkt ivaretatt på en god måte siden overtakelse, med bl.a. økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI.

På mørkeloftet er det i dag ingen bruk selv om det er stort behov for mer plass. Øvrige lokaler i Parkgata 22 er veldig godt utnyttet, og huset er et kjærkomment værested for gjester og frivillige som oppsøker Bymisjonen.

Imidlertid viste det seg at loftet besto av søyler og stag som holder taket oppe, og det var ikke tilrådelig å gjøre noe her uten fagfolk. Med 250.000 kroner fra stiftelsen, blir det nå mulig å innrede mørkeloftet.

Gå til Kirkens Bymisjon i Tromsøs nettsider.

23 mill. til allmennyttige formål
Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Stiftelsen har i 2009 gitt mer enn kr. 23. mill. i støtte til 147 prosjekter, institusjoner og enkeltpersoner.

Mer om Stiftelsen Uni her.

Publisert: 17.12.2009