Meny

 

Pris mot bostedsløshet til Drammen

Publisert dato:  09.12.2009

Statens tiltakspris mot bostedsløshet går i år til prosjektet FRI i Drammen. I prosjektet  hjelper Kirkens Bymisjon i Drammen tidligere straffedømte med bolig og sosialt nettverk.


Daglig leder i Kirkens Bymisjon Drammen, Jon Ivar Windstad, Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og Anders Steen, avdelingsleder i FRI.

Prises for tett oppfølging av tidligere innsatte
Prosjektet FRI skal bidra til at løslatte fra fengsel får bolig, et sosialt nettverk og hjelp til å bli boende. Per i dag har FRI 43 deltakere, og siden oppstarten i 2006 er det bare fire stykker som har gått ut av prosjektet. Nå utvides satsingen til også å omfatte unge som er i faresonen for å utvikle kriminell atferd.

- Det er god og viktig førebygging at prosjektet no utvidast til å omfatte unge som er i faresona for å utvikle kriminell åtferd, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Les mer:
Husbankens sider

Drammens tidene