Meny

 

Olavstipend til bymisjonsprest

Publisert dato:  09.11.2009

- Jeg vil lytte til pasienter og utforske hva som kan gjøres for å sikre et åndelig mentalt rom også for denne gruppa, sa Anne Helene Jørstad (t.v.) da hun fikk stipendet av statsråd Rigmor Aasrud.

Kirkestatsråd Rigmor Aasrud delte torsdag 5. november ut Olavstipend til Anne Helene Jørstad for prosjektet ”Så ta da mine hender og før meg frem”.

Anne Helene Jørstad er bymisjonsprest på Sofienbergsenteret og Engelsberg eldresenter. Hun har også lang erfaring som prest i Oslo bispedømme. Tildelingen inneholder 90 000 kroner i stipend, samt ett års permisjon med lønn for å gjennomføre prosjektet.

Jørstads prosjekt handler om hvordan mennesker med demens selv forteller om sin tro og en formidling av hvordan legge til rette for trosliv hos mennesker med demens. Andelen av eldre i befolkningen øker og dermed er det også forventet at flere vil rammes av en demenssykdom.

Jørstad ønsker å la de demente selv komme til orde, og hun vil samle og bearbeide den kunnskapen og erfaringen ansatte og frivillige i Den norske kirke har i forhold til denne gruppen. Målet er å lage en håndbok som gjør at ansatte, frivillige og pårørende kan bli bedre rustet til å ivareta åndelig omsorg for disse.

Olavsstipendet er den største økonomiske tildelingen enkeltpersoner/prester  i Kirken kan få for å videreutvikle den praktiske delen av prestetjenesten.

- Vi ser at det fortsatt er mulig å praktisere tro, også når man blir rammet av demens. Jeg vil lytte til pasienter og utforske hva som kan gjøres for å sikre et åndelig mentalt rom også for denne gruppa, sier Anne Helene, som også takket sine ledere og kolleger i Kirkens Bymisjon for det utviklende arbeidet blant mennesker med demens.

Publisert: 09.11.2009