Meny

 

Momsfritak en gledelig anerkjennelse av ideelt arbeid

Publisert dato:  17.06.2009

Regjeringen varslet tirsdag at frivillige organisasjoner fra årsskiftet får momsfritak for innkjøp av varer og tjenester. – Dette er en gledelig anerkjennelse av arbeidet i ideell sektor, og en inspirasjon for alle som bruker av fritiden til frivillig innsats, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett.

Regjeringen setter av 1, 2 milliarder til momskompensasjon for frivillige organisasjoner fra 1.1. 2010. Vedtaket kommer etter flere år med politisk diskusjon og påvirkningsarbeid fra frivillige organisasjoner.

- Momsfritak på varer og tjenester er et skikkelig løft, og blir viktig for alle tiltak vi driver i egen regi for innsamlede midler, sier Sturla Stålsett.

- Det gir oss større handlingsrom for viktige oppgaver, som for eksempel gatenært arbeid i rusmiljøet og andre sosiale tiltak blant vanskeligstilte. Det er også et håndslag til alle som bruker tid og krefter på frivillig innsats. Nå vil innsatsen de legger inn nå enda lenger.

Bymisjonslederen er likevel avventende til gjennomføringen av vedtaket:

- Det gjenstår å se om dette blir til et permanent momsfritaksprinsipp for ideelle organisasjoner, eller om det i denne omgang er snakk om en bevilgning som skal fordeles. Dette er et sterkt signal om at samfunnet trenger de frivillige organisasjonene, og da er det viktig at økonomiske og politiske rammer kommer helt på plass for denne typen arbeid. Dette vedtaket er ett viktig tiltak i den sammenhengen, sier Sturla Stålsett.

Bedre råd for gatekafé
Kirkens Bymisjons gatekafe i Oslo, Møtestedet, har vært brukt som eksempel i debatten. Her er det store momsutgifter hvert år til matinnkjøp og storkjøkkendrift. 

– Med et slik momsfritak sparer vi nok til å ansette en halv stilling som sosialkonsulent, som kan drive oppfølging blant våre gjester, sier en fornøyd Møtestedet-leder Kari Gran.