Meny

 

Minnet de som døde som følge av rus

Publisert dato:  13.02.2009

Med Stortinget som bakgrunn etterlyste gateprest Carl Petter opsahl en mer helhetlig rusomsorg.                                                                                             Foto: Atle Briseid

Gateprest Carl Petter Opsahl takket Bjarne Håkon Hanssen og flere andre politikere for viljen til å gjøre noe med rusomsorgen da han holdt en appell etter minnegudstjenesten for de vi har mistet som følge av rus i Oslo i går. Samtidig etterlyste han en mer helhetlig rusomsorg, mer gatenær hjelp og et holdningsskapende arbeid blant hjelpeapparatet og ellers i samfunnet.

Den tradisjonsrike minnegudstjenesten for familie og pårørende som har mistet sine kjære som følge av rus, ble etterfulgt av fakkeltog fra Trefoldighetskirken til plassen foran Stortinget.

Konkrete innspill
I skinnet fra faklene takket Kirkens Bymisjons gateprest Carl Petter Opsahl helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen for modige og konkrete innspill i debatten, som utspillet om heroinforskrivning.
- Vi vil samtidig ytre et ønske om at helsearbeidere og politikere nå ikke går i de gamle skyttergravene, sa han.

Foran omkring 100 fremmøtte og tv-kameraer fra TV2 og TV Norge, ba gatepresten også om en mer helhetlig rusomsorg og ruspolitikk.
- Vi ønsker politikere som ser at rusavhengige er mennesker med de samme behovene som alle andre for mat, klær, bolig og omsorg, sa han.

- Møtes med skepsis
Gatepresten etterlyste flere oppsøkende tiltak og mer fokus på situasjonen til eldre rusavhengige. Dessuten etterlyste han et arbeid for å gjøre noe med de nedlatende holdningene overfor rusavhengige.

- Mange rusavhengige møtes med skepsis, nedlatende holdninger og mange skjemaer som skal fylles ut og som kan virke mistenkeliggjørende. Vi må jobbe målrettet med holdningene i hjelpeapparatet og samfunnet ellers, sa han og understrekte hovedpoenget:

- Hver rusavhengige er et menneske med krav på respekt.

Minnegudstjeneste var et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon Oslo, Domkirken/Trefoldighet menighet, Rusmiddeletaten v/Oppsøkende Tjeneste, Fransiskushjelpen og Frelsesarmeen.

Publisert: 13.02.2009