Meny

 

Menigheter kan forebygge menneskehandel

Publisert dato:  20.04.2009

Faktainformasjon. Nettverksoversikt. Rollespill. Liturgiske byggeklosser. Fortellinger og eksempler. Dette er noe av innholdet i en informasjonspakke om mennskehandel. Matriellet ble nylig lansert for bruk av kirker og menigheter. Kirkens Bymisjon er blant avsenderne av matriellet.

Informasjonspakken er tenkt som konkret veiledning for hva norske menigheter kan gjøre for å forebygge og ta omsorg for mennesker som er utsatt for menneskehandel. Det er Norges Kristne Råd, Kirkens Bymisjon og Kirkens Nødhjelp som er avsendere av pakken som nå sendes ut til mer enn 700 menigheter og kirkesamfunn i norske byer  

Tvang og rå utnyttelse

Menneskehandel defineres i informasjonspakken som at ”en person tar kontroll over en annen ved hjelp av vold, trusler eller andre former for tvang, bortføring, forledelse eller av misbruk av myndighet eller av sårbar stilling.” Svært ofte er ofrene for menneskehandel truet til prostitusjon og tvangsarbeid, av kriminelle nettverk.

-Menneskehandel er en rå utnyttelse av  en grunnleggende menneskelig verdi: sårbarhet. Det er en ondskap som gjemmer seg i både strukturer og dramatiske personlige overgrep. Jeg tror det gjør Gud rasende – og det må være vår kamp å kjempe for å hindre at det skjer, og drive omsorg for de vi møter som er utsatt for det, sa generalsekretær Sturla Stålsett i sitt innlegg under markeringen

 

Lauras hus

Sturla Stålsett orienterte samtidig om at Kirkens Bymisjon denne uka også har startet arbeidet med et boligtilbud for kvinner utsatt for menneskehandel i Norge. Huset inneholder fem leiligheter der kvinner som vurderer å anmelde bakmenn for prostitusjonstvang og menneskehandel kan oppholde seg i refleksjonsfasen. I løpet av året blir tilbudet også utvidet til å gjelde menn. Huset er knyttet til virksomheten Nadheim og har fått navnet Lauras Hus (etter Laura Nadheim..) Nadheim har daglig kontakt med mennesker som er eller har vært utsatt menneskehandel, og er blant kompetansemiljøene i Norge på området.

 

Menneskehandel er blitt et betydelig internasjonalt kriminalitetsproblem som anslagsvis rammer 4 millioner mennesker. Minst 700.000 antas å ha blitt transportert til Vest-Europa.

Menneskehandel blir i format sammenlignet med våpenhandel og narkotikatrafikk på verdensbasis.

 

Se hele informasjonspakken om menneskehandel her.