Meny

 

Mangler penger til Gatejurist i Kristiansand

Publisert dato:  20.11.2009

Kristiansand kommune har ikke satt av penger til Kirkens Bymisjons planlagte rettshjelpskontor for rusavhengige i sitt forslag til budsjett.

Kirkens Bymisjon i Kristiansand fikk 600 000 kroner fra staten for et år siden for å opprette Gatejuristen, men fortsatt mangler 400 000 kroner. Bymisjonen søkte kommunen om 250 000 i støtte, men fikk ikke tilslag i budsjettforslaget.

Nå håper gateprest og daglig leder Terje Seilskjær i Kirkens Bymisjon Kristiansand at bystyret gjør et annet valg i desember.

– Bevilgningen fra departementet er ikke stort nok til at vi kan starte gatejurist-tjenesten. Nå håper vi at vår stemme kan bli hørt i Kristiansand bystyre. Det er vårt ønske og håp på vegne av dem som trenger det, sier Seilskjær til NRK Sørlandet.

Gratis juridisk hjelp
Gatejuristen har opprettet kontorer i Oslo og Tromsø, og er under etablering i Bergen og Hamar. Rettshjelpskontoret yter gratis juridisk hjelp til mennesker i rusmiljøet.

– Politikerne våre ønsker at disse skal få innfridd sine rettigheter - det gjør de ikke nå. Mange av dem orker ikke å stå i kø på kontorer eller de har vanskeligheter med å holde avtaler. Hvis de får hjelp til å komme seg ut av sin vanskelige situasjon kan de komme seg noen hakk opp og inn i samfunnet, sier Seilskjær.

Han tror likevel at Kristiansands politikere vil bevilge de 250 000 kronene som gatejuristen trenger for å komme på plass.

– Hvis vi får støtte fra kommunen kan vil vi få et menneske som kan jobbe med dette. Da blir det også enklere å søke andre inntektskilder, sier Seilskjær.