Meny

 

Konferanse om væresteder

Publisert dato:  24.09.2009

Hva skjedde etter tv-aksjonen ”Hjerterom” i 2004? Hvordan ble pengene brukt? Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse inviterer til konferanse 4. november for å sammenfatte erfaringene.

Husker du tv-aksjonen i 2004? Hele Norge var engasjert i å gi mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer eller begge deler et bedre liv. Over 150 millioner kroner ble samlet inn til formålet. De fleste pengene skulle gå til væresteder, gode rom for folk som sliter i hverdagen.

">Meld deg på her.

Hva skjedde? Hvordan ble pengene brukt? Fikk vi det vi ønsket oss? Var penger alt som skulle til, eller er det mer?

Kirkens Bymisjon og Rådet for Psykisk helse har etablert og videreutviklet over 40 væresteder. Et "værested" er en fellesbetegnelse på et mangfold av tilbud med fellestrekkene: et sted å være, noe å gjøre og noen å være sammen med.

3. november samler vi prosjektdeltagere fra hele landet for å sammenfatte sine erfaringer slik at DU kan få ta del i dem onsdag 4. november.

Trykk her for å se hvilke væresteder som deltar.

Trykk her for å se programmet.

Du vil få vite mer om:

  • Hvilke tilbud er det mennesker med psykiske problemer og/eller rusproblemer ønsker seg og tar i bruk når de finnes?
  • Hvilke felles kjennetegn har værestedene? Hvilke forskjeller kan en finne?
  • Hvilke mål er nådd? Hva har utfordringene vært?
  • Hva skal til for å lage et godt sted å være i samarbeid med dem som skal bruke stedet?
  • Praktiske råd og gode idéer.

Denne konferansen er en mulighet til å dra veksler på omfattende erfaring og se at, og hvorfor, det nytter.

Møt mennesker som har hatt nytte av væresteder, hør erfaringer fra de som har bygget opp tilbudene og hvilke bidrag fra politikere, fagfolk og andre beslutningstagere som har vært utslagsgivende.

Målgruppe for konferansen: Politikere, beslutningstagere og ledere innen offentlige, private og frivillig-initierte væresteder, dagsentre, varmestuer, og lignende. Ansatte i ledende stillinger innen helsefeltet rus og psykiatri.

Sted:    Freias gamle lokaler på Grünerløkka i Oslo (Malmøgata 2).
Tid:      4. november 09.30-16 
Påmelding: www.bymisjon.no/romfortillit innen 9. oktober.
Pris:     850,- inkl. lunsj, kaffe, te og frukt.

 

Publisert: 24.09.2009