Meny

 

Bymisjonen får hjelp til å kutte energiforbruket

Publisert dato:  16.04.2009

Aspelin Ramm og Evotek inngår et samarbeid med Kirkens Bymisjon i Oslo om energiøkonomisering i organisasjonens bygninger.  Samarbeidet går over 24 måneder og skal gi like mange prosents innsparing. Totalt regner man med å spare to millioner kroner.

Kjell Petter Småge (Evotek) Sturla Stålsett (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo) og Sverre Landmark (Aspelin Ramm), undertegnet avtalen i Bymisjonens lokaler i Oslo.                                                                                               Foto: Per Frogner.

I avtalen mellom de tre partene sikres Kirkens Bymisjon økonomisk og kompetansemessig støtte som indirekte vil være et viktig bidrag til det humanitære arbeidet.

Prosjekt 24 skal medføre betydelige reduksjoner i energibruken i SKBO’s bygninger, med god økonomisk gevinst, reduserte utslipp av klimagasser og andre miljøforbedringer. Kirkens Bymisjon arbeider for tiden aktivt med miljøsatsing i organisasjonen, og får med avtalen en kjærkommen anledning til å styrke sin grønne profil.

Innsparing
Prosjektet skal i løpet av prosjektperioden (24 måneder) redusere SKBO’s utgifter til energi i betydelig grad (minst 24%).

Prosjektet vil fokusere på driftsendringer som koster lite og gir mye, men for å oppnå besparelser blir det også nødvendig med investeringer. Prosjekt 24 vil også omfatte utarbeidelse av søknader om økonomisk støtte/bidrag fra offentlige enerigfond .

Avtalt beløp
I tillegg til forventet innspart beløp har Aspelin Ramm og Evotek også forpliktet seg på direkte bidrag. Evoteks bidrag ytes i form av redusert pris på konsulentbistand.