Meny

 

Kirkens Bymisjon får ansvar for ny satsing på rusfeltet i Oslo

Publisert dato:  06.03.2009

- Ideelle organisasjoner kan snu seg raskere enn det offentlige hjelpeapparat og være effektive med en allsidig kompetanse, uttalte helse- og omsorgsministeren.
                                                                                                Foto: Margrethe Høydalsvik


Kirkens Bymisjon får en lederrolle i en ny bred satsing for å møte behovene hos de mest utsatte rusavhengige i Oslo. Utfordringen kommer fra helse- og omsorgsministeren, og departementet har satt av opp til 30 millioner kroner i 2009 til prosjektarbeid og konkrete tiltak for denne gruppa.

På en godt besøkt pressekonferanse Bymisjonens hovedkontor fredag ettermiddag presenterte helseminister Bjarne Håkon Hanssen en bredt anlagt satsing for de mest hjelpetrengende i rusmiljøet.  I et personlig engasjert innlegg begrunnet han en modell med to hovedpunkter: Det skal etbleres en kommisjon med ni erfarne politikere og samfunnsprofiler som skal vurdere tematikken rundt evt bruk av heroin som medikament i rusbehandling, og det skal samtidig  settes i gang strakstiltak for gjøre akutte hjelpetiltak mer tilgjengelige.

Stein-Are Agledal (t.v.), Sturla Stålsett og Bjarne Håkon Hansen.

Det er disse strakstiltakene Kirken Bymisjon har fått i oppdrag å  lede.
- Ideelle organisasjoner kan snu seg raskere enn det offentlige hjelpeapparat og være effektive med en allsidig kompetanse. Dette er også erfaringen fra andre land i Europa. I Norge utmerker Kirkens Bymisjon seg ved å være tilstede tett på den gruppa vi vil nå, og de har all kompetanse som skal til for å forsterke tiltakskjeden for rusavhengige. Derfor er jeg trygg og glad for å overlate koordineringen av dette prosjektet til dem, sa statsråden.

- Særlige tiltak for de mest utsatte i rusmiljøene er nødvendige og kommer i rett tid. Det er en felles erkjennelse at denne gruppa ikke nås godt nok med omsorgstilbud slik situasjonen er i dag. Med denne utfordringen får vi anledning til å utvikle tiltak rettet spesielt til denne gruppen, og lede et viktig samarbeid for å styrke de tilbudene som allerede finnes, sier generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett.

Alltid åpent – ”24:7”
Prosjektet som Kirkens Bymisjon har påtatt seg å koordinere får navnet ”Prosjekt 24:7” som uttrykk for at et nytt døgnåpent tilbud skal etableres i Oslo, og at eksisterenede hjelpetiltak blir mer tilgjengelige.
- Vi har lenge sett behov for et døgntilbud i sentrum der denne gruppen kan få omsorg, mat, hvile, varme, helsehjelp og faglig kompetent oppfølging uten ventetid. Det er vesentlig at slike tilbud finnes der mottakerne er – når de trenger det. Tilgjengelighet redder liv. Vi går straks i gang med å utvikle et slikt senter, sier Sturla Stålsett. Med dette utgangspunket vil det også bli mulig å styrke det oppsøkende arbeidet i rusmiljøene.
- Vi er glade for den økte satsingen, og tar fatt på oppgaven med stor ansvarsbevissthet, sa Stålsett på pressekonferansen.

Helse og sosial inkludering
I sin utfordring til Kirkens Bymisjons legger Helse- og omsorgsdepartementet vekt på at bedre helse og sosial inkludering skal være sentrale mål i satsingen.
”Innsatsen skal også skje i tett samarbeid med Oslo kommune, Helse Sør-Øst og andre ideelle organisasjoner”, heter det i oppdragsbrevet fra departementet.  Viktige samarbeidspartnere blir også Oslo Politidistrikt og Helsedirektoratet.
 
Prosjektet skal:
-yte hjelp og øyeblikksomsorg når behovet er der
-bidra til bedret helsetilstand, både fysisk og psykisk
-bidra til økt sosial inkludering og fremme egen mestring
-bedret samhandling mellom ulike deler av tjenesteapparatet, herunder også de ideelle organisasjonene
-bedre kunnskapen og utvikle egnede arbeidsmåter overfor målgruppen

Oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet presenteres som et utviklingsprosjekt over to år, der det også er satt av 30 millioner til videreføring av prosjektet til neste år.
Prosjekt 24:7 har hovedfokus på Oslo, men departementet ber Kirkens Bymisjon bruke sitt nettverk til også vurdere tiltak andre steder i landet.

Kommisjonen som skal lede den spesielle utredningen om evt bruk av heroin som medisinering skal ledes av Thorvald Stoltenberg.

Medlemmer i utvalget:
- Thorvald Stoltenberg (leder)
- Forskningssjef Inger Lise Skog Hansen
- Biskop emeritus Sigurd Osberg
- Leder Gatehospitalet Marit Myklebust
- Stortingsrepresentant Carl I. Hagen
- Stortingsrepresentant Åslaug Haga
- Byrådsleder Erling Lae
- Statsadvokat Ellen Katrine Hætta
- Visepolitimester Roger Andresen

 

Les mer om saken her:
Helse- og omsorgsdepartementet, pressemelding: Omfattende tiltak for de mest hjelpetrengende rusavhengige
VG: Stoltenberg skal lede nytt heroinutvalg
Dagens Medisin: – Statsråden innfører enda en unntakstilstand
Bergensavisen: Positiv til heroin-behandling
Norsk Sykepleierforbund: Gi dem en seng

Publisert 06.03.2009