Meny

 

Helsetilbud for papirløse migranter

Publisert dato:  28.01.2009

Kirkens Bymisjon i Oslo planlegger nå å etablere et helsetilbud for papirløse migranter. Det oppholder seg sannsynligvis opp mot 18 000 mennesker uten oppholdstillatelse i Norge.  Mange har stort behov for helsetjenester som de i dag ikke får. - For oss er dette en humanitær utfordring som vi vil gjøre noe med, sier generalsekretær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon.

Les Sturla Stålsetts innlegg: Rett til helse - med eller uten papirer

Gjennom et prosjektarbeid har Kirkens Bymisjon studert tilbud til papirløse migranter i andre Europeiske land. I land som Frankrike, Belgia, Spania, Nederland og Sverige er enkle helsesentre for denne gruppa etablert og langt på vei akseptert av nasjonale myndigheter.

Får ikke hjelp
Også i Norge er det stort medisinsk bistandsbehov blant papirløse migranter. Mange bærer på smittsomme sykdommer og får ikke hjelp utover helt akutte situasjoner. Av frykt for  å bli arrestert holder også mange seg unna offentlig helsevesen. Det er også aktuelt å imøtekomme behov for psykisk helsevern i denne gruppa.

Kirkens Bymisjon er i planleggingsfasen av et helsetilbud, men har ennå ikke plassert det på noen fast adresse.
- Et slikt helsesenter må være diskret plassert i bybildet, og tilbudet kan være konsultasjoner, enkel behandling, støttesamtaler, tester, vaksiner og medisiner. Vi tar også sikte på å etablere et nettverk av helsepersonell utenfor klinikken,  som kan ta imot henvisninger av mer alvorlige tilfeller, sier prosjektleder Solveig Holmedal Ottesen.

Stortingsflertall støtter humanitær bistand
I et innslag i Dagsrevyen onsdg 28. januar fikk Kirkens Bymisjon politisk motstand mot planene fra flere hold.
- Politisk må vi her kunne støtte oss til et Stortingsflertall som har stemt for at humanitære organisasjoner skal kunne yte bistand også til folk uten lovlig opphold, sier Sturla Stålsett.

- For oss er det oppdrag å hindre at folk går til grunne. Når vi ser nød blant en ny gruppe mennesker i vårt land, ønsker vi å møte den, sier bymisjonslederen.

Kirkens Bymisjon regner med samarbeid med flere andre organisasjoner om helsetiltaket.

Presseklipp:
Hjelper utviste innvandrere (NRK)
Reaksjoner fra politikere (NRK Dagsrevyen)
- Politiet må ta dem (NRK)
Vil gi illegale innvandrere helsetilbud (Dagsavisen)
Gir helsetilbud til illegale innvandrere (Vårt Land)

 


Publisert: 28.01.2009