Meny

 

Krav om helsehjelp til papirløse migranter

Publisert dato:  28.10.2009

I samarbeid med Røde Kors og Den Norske Legeforening går nå Kirkens Bymysjon ut med et krav om at helsemyndighetene må forandre sin praksis i forhold til å gi helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge.  I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet kommer de tre organisasjonen med et forslag til endringer i lov og forskrifter.

For å sikre at personer uten lovlig opphold i Norge får nødvendig og øyeblikkelig helsehjelp mener Legeforeningen, Kirkens Bymisjon og Røde Kors, at Helse- og omsorgsdepartementet må gjennomføre følgende endringer i helselovgivningen:

1. Prioriteringsforskriften endres slik at personer uten lovlig opphold får rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten.
2. Staten må sikre finansiering av øyeblikkelig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten til personer uten lovlig opphold.
3. Leger må få refundert utgifter knyttet til både øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp for personer uten lovlig opphold.
4. Sosialtjenesteloven må åpne for å yte økonomisk stønad til personer uten lovlig opphold for utgifter knyttet til akutt og nødvendig helsehjelp

-  Irregulære migranter har faktisk rett til helsehjelp. Nå må norske myndigheter sørge for at de får denne rettigheten oppfylt i praksis. Det mener vi er en menneskeplikt. Det er dessuten fornuftig i et folkehelseperspektiv. Ingen er tjent med at det finnes mennesker i vårt samfunn som ikke får dekket sine grunnleggende helsebehov. Det kan få alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet, sier Sturla Stålsett som signerer brevet å vegne av Kirkens Bymisjon.

Norge forpliktet
- Vi jobber for at ethvert menneske og medmenneske som har behov for hjelp må få den hjelpen det trenger. Det har Norge også forpliktet seg til. Det står i pasientvernloven. Det er også et grunnleggende mandat for Røde Kors, at ethvert menneske med behov må få dekket behovene. Derfor mener vi at også de papirløse må få muligheter til å få den akutte behandling og den oppfølging de trenger når de er i behov for det, sier president i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv.

Vanlige og uvanlige lidelser
Ingen vet hvor mange personer uten lovlig opphold som befinner seg i Norge. Statistisk sentralbyrå har tidligere anslått et tall på 18.000 personer. Mange av dem har alvorlige sykdommer og lidelser som tuberkulose, krigstraumer og en generelt svekket allmenntilstand, uten å få behandling. Stålsett og Mollekleiv  forteller at et nytt helsesenter som de to organisasjonene nylig har åpnet for papirløse i Oslo, allerede bekrefter behov for en helsetjeneste som idag ikke er dekket.

I 2006 anslo SSB at det befant seg rundt 18 000 personer uten lovlig opphold i Norge. På grunn av manglende offentlig finansiering av helsehjelp til disse menneskene, er helseinstitusjonene i dag nødt til å begrense hjelpen til denne gruppen.

Se oppslag  i Dagsavisen skriver om saken her.