Meny

 

Fattigdomshøring med politisk utvikling

Publisert dato:  30.08.2009

Det er en utvikling i felles retning blant politiske partier i spørsmålet om faste minstesatser for sosialhjelp. Dette var en av de tydeligste tendensene under Fattigdomshøringen på Youngstorget fredag 28 august. Kirkens Bymisjon og tre andre organisasjoner sto som vertskap og hadde hele den politiske bredden som deltakere midt i valgkampen.

Partiledere og statsråder fra hele bredden av det politiske Norge deltok under debatten på Fattigdomshøringen.                                                                      Foto: Atle Briseid.For andre gang foran en valgkamp inviterte Kirkens Bymisjon (v/Batteriet), Velferdsalliansen, Fellesorganisasjonen FO, og Samarbeidsforum mot fattigdom til Fattigdomshøring. Fattigdom er blitt et hett politisk tema de siste årene, og det var tydelig på høringen at politikerne prioriterer debatten. Tre statsråder og nesten alle partilederne deltok med innlegg og debatt. I teltet på torget fylte flere hundre deltakere fra ideelle organisasjoner, fagfelt og brukermiljøer godt opp. Det var til tider høyt engasjement med applaus og tilrop fra salen.

Nasjonal dugnad?

- Vi har fortsatt store ambisjoner, men er avhengig av allierter for å få det til, sa Kristin Halvorsen.

– Heller ikke SIFOs satser for sosialstønad er noe å bli rik av, ingen må tro det – det er ikke mye!, sa Torstein Dahle fra Rødt.

– Det er tid for en nasjonal dugnad, sa KrF-leder Dagfinn Høybråten.

 

Det var i partilederdebatten den siste timen av høringen at tendensen om et mer samstemt ja til økning av et minstebeløp for sosialsatser  tegnet seg.  Brukerorganisasjoner har i flere år pekt på SIFOs minimumssatser for livsopphold i Norge ( ca 7000 kr pr mnd), som en nødvendig nedre grense for sosialhjelp. De fleste partilederen ga signaler om det er i denne retningen utviklingen bør gå, selv om de har forskjellige modeller i sine svar. Flere kommentatorer pekte på at dette er en ny politisk utvikling. 
– Heller ikke disse satsene er noe å bli rik av, ingen må tro det – det er ikke mye!, sa Torstein Dahle fra Rødt.
Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen:
- Det er ikke slik at rikfolk blir inspirert av høy lønn – at fattigfolk blir inspirert av lite penger!
Flere av debattdeltakerne understreket betydningen av en sosialhjelp som setter folk i stand til å komme i aktivitet og få anledning til å mester utfordringer i eget liv.
– Det er tid for en nasjonal dugnad, sa KrF-leder Dagfinn Høybråten.

Politisk tunnell
- Jeg kom inn i en politisk tunell, og trengte hjelp til å komme ut igjen, sa finansminister Kristin Halvorsen om episoden der hun ble nødt til å ble fattige i Norge om unnskylding for at ikke mer er oppnådd på området i hennes tid som minister. 
- Vi har fortsatt store ambisjoner, men er avhengig av allierter for å få det til, sa Halvorsen og siktet bl.a. til fattiges egne organisasjoner.

Bolig, arbeid og stønad
I løpet av høringsdagen hadde en rekke fagpersoner og erfarne ”fattigfolk” ordet. Undertittelen på årets høring var : ”Fattig i verdens rikeste land”.
Styreleder Vigdis von Erly i Velferdsalliansen ga satiriske og treffende eksempler på hvor vanskelig det kan være å klare seg på med lite  - når flere hvitevarer ryker samtidig, eller nå strømregningen blir så drøy at strømmen blir stengt av.
– Fattigdommen i Norge er systemskapt, bla med gebyrer og straffemekanismer, sa von Erly.

Merethe Hannestad fra beboerforeningen i kvartalet ”River`n” i Oslo, tegnet bildet av en boligformidling som er totalt overtatt av markedskrefter og etterlyste en ny vilje til sosial boligbygging der vanlig folk kan oppleve trygghet over tid også i utleieboliger. Løsningen er prisstabilisering, ikke oppheving av husleieregulering slik det er planlagt fra årsskiftet, sa hun. Hun viste til gode historiske eksempler på solidarisk boligutvikling.

Flere pekte også på arbeid, aktivitet og egenmestring som verktøy mot fattigdom. Det var også sterkt gehør for å behandle ”tenner som del av kroppen” – og åpne for tannhelsebehandling med samme egenandelspraksis som for andre helsetjenester.

Tro på mennesket
- Tro på enkeltmennesket og fellesskapet framfor markedskrefter og byråkratisk skreddersøm! sa generalsekretær Sturla Stålsett i sin sluttappell ved høringen. Han regsistrerte forandringesvindene i det politiske klimaet om fattigdom, og sa at hvis dette betyr at politikere også legger bort sin moralisme og begynner å tro på enkeltemenneskers muligheter, kan noe skje.
- Vi følger med dere, og ser om dere har like gode vilje også etter valget, sa Stålsett.

Publisert: 30.08.2009