Meny

 

Får penger til traumearbeid blant kvinner i prostitusjon

Publisert dato:  16.06.2009

Regjeringen satt av 10 millioner kroner til hjelpetiltak etter innføringen av sexkjøpsloven. Nå har Nadheim - senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring fått 1,8 millioner kroner til traumearbeid og boliger for personer som er utsatt for menneskehandel.

Én million kroner av potten skal brukes til å opprette et kurs for kvinner med prostitusjonserfaring som har vært utsatt for psykiske og fysiske traumer. Kurset skal gjennomføres i samarbeid med Modum bads traumeavdeling.
 
- Vi har sett at mange av våre brukere strever med store psykiske påkjenninger, noe som gjør at det er vanskelig å for eksempel arbeide og leve normalt, sier daglig leder Olav Lægdene.

Kan ikke benytte helsevesenet
Kurset skal ha plass til ni deltakere, gå over 27 uker og ha særlig fokus på symptomreduksjon og stabilisering av situasjonen. Målgruppa vil være kvinner som ellers ikke kan benytte det ordinære helsetilbudet i landet, for eksempel fordi de ikke behersker norsk eller ikke har varig eller lovlig opphold.

Kurset holdes i Modum Bads lokaler i Oslo, og forutsetter at Nadheim-ansatte med psykiatrisk kompetanse gjør individuell oppfølging av brukerne underveis.

Refleksjonsboliger
Nadheim har også fått 400.000 kroner til driften av boliger for personer som har vært utsatt for menneskehandel og som vurderer å anmelde sine bakmenn. Nadheim opprettet nylig fem slike boliger på hemmelig adresse.

I tillegg får senteret 400.000 kroner til driften av selve senteret.

- Vi er svært glade for den store tildelingen. Ikke minst knyttes det store forventninger til et samarbeidet med Modum Bad traumeavdeling om psykososial oppfølging av personer som har vært utsatt for vold og traumer, sier Lægdene.

Publisert: 16.06.2009