Meny

 

Eldreaksjon med politiske resultater

Publisert dato:  09.09.2009

Pårørende Unn Hagen (t.v) og daglig leder Marit Müller-Nilssen fra Skovheim Allsenter i Kirkens Bymisjon fortalte om sine erfaringer fra omsorgshverdagen.
                                                                                                              Foto: Per Frogner.

De fleste politiske partier går nå inn for at eldres rettigheter skal styrkes. Dette kom fram under en paneldebatt under en konferanse om eldres rettigheter onsdag før Stortingsvalget. Arrangør var Eldreaksjonen med Kirkens Bymisjon, Norsk Pensjonistforbund, Norske kvinners sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

Omkring 300 deltakere fra fag- og organisasonsmiljø over hele landet deltok på konferansen i Gamle Logen i Oslo.

Per Morten Jørgensen fra Riksrevisjonen presenterte rapporter og resultater med til dels nedslående resultater.

"Skinner det av eldreomsorgen?" var temaet for konferansen.

Eldreaksjonen tar de positive signalene som et resultat av eget påvirkningsarbeid, etter at alle partiene er kontaktet over tid med lovfesting av eldres rettigheter som tema.

Eldreaksjonen arrangerte onsdag konferansen med tema: "Eldres rettigheter – skinner det av eldreomsorgen?" Programmet i Gamle Logen i Oslo var delt i to for de ca 300 deltakerne fra fag- og organisasonsmiljø over hele landet.
De første innleggene var en beskrivelse av situasjonen i norsk eldreomsorg, slutten av dagen gikk med til debatt og løsningsforslag.

Skinner ikke
Formiddagens konklusjon var at det er få steder det skinner av eldreomsorgen. Både Richard H. Knoff fra Helsetilsynet og Per Morten Jørgensen fra Riksrevisjonen presenterte rapporter med til dels nedslående resultater.

Ved 500 tilsyn mellom 2000 og 2008 var det avvik ved de aller fleste. Eksempler: høye terskler for sykehjemsplass, dårlige hjemmebaserte tjenester, sprik mellom behov og tilbud. Norsk eldreomsorg lider også av mangelfull ansvarsplassering og varierende kompetanse, meldte Helsetilsynets mann, men understreket at dette ikke er ”flertallsfunn”. 

Konklusjonen fra Riksrevisjonen var at mange får tilbud etter behov, men at avvikene i omsorgen ofte er så mange at det likevel ikke blir godt nok.

I et dobbeltintervju fortalte pårørende Unn Hagen og daglig leder Marit Müller-Nilssen fra Skovheim Allsenter i Kirkens Bymisjon om sine erfaringer fra omsorgshverdagen.

Hagen skildret sin mors sykehjemsopphold som en livstidsdom i underbemannede og slitte institusjoner. Hun kom likevel med gode eksemplet om hvordan helsegevinst oppstår når pasienten blir hørt, sett og fulgt opp med god faglig kompetanse.

Marit Müller-Nilssen understreket behovet for varierte hjemmetjenester som kan bidra til at flere kan bo lenger hjemme.

– Jeg har sett at folk sulter og vansmekter fordi ulike behov ikke blir fulgt opp. Det hjelper ikke at maten står på bordet, når det trengs hjelp til å få den i seg, sa hun og etterlyste en mer forpliktende oppdragsbeskrivelse for pleiere i hjemmetjeneste.  Hun problematiserte også dobbeltheten i at bestillerenheter i bydel og kommuner både skal tildele tjenester og være ”besparer”.

Verdighetsgaranti
I politikerdebatten på konferansen ble arbeidet med ”Verdighetsgaranti” bekreftet av flere partier. Eldreaksjonen mener likevel at politikerne ikke er villig til å gå langt nok, mener rådgiver Gudmund Fosse i Kirkens Bymisjon. 

- Vi mener det må legges opp til mindre rom for skjønn. Det bør defineres grunnleggende behov og rettigheter som gjelder likt over hele landet. Aksjonen har foreslått en slik norm, som bygger på en revidert versjon av det som nå gjelder som offentlig kvalitetsforskrift. En verdighetsgaranti må være tydeligere og sterkere enn den nåværende kvalitetsforskriften, sier Fosse.

Publisert: 09.09.2009