Meny

 

Brosteinprisen til Kristian Andenæs

Publisert dato:  02.12.2009

Kirkens Bymisjon gir Brosteinprisen 2009 til Kristian Andenæs.
Andenæs er professor i rettssosiologi og får prisen for sitt mangeårige engasjement for marginaliserte grupper og minoriteter.

Kristian Andenæs har markert seg med en mangeårig innsats for utsatte grupper i samfunnet, for sine kunnskaper om hvordan rettssamfunnet behandler dem og for sin langvarige erfaring i å drive rettshjelp og rettspolitisk arbeid knyttet til disse gruppene.
Rusavhengige, fattige, rombefolkning og hjemløse er grupper han særlig har vært opptatt av sitt rettighetsarbeid.

Sikrer livsvilkår og rettigheter
- Det er forskjell på å ha rett og å få rett. I vårt samfunn er det mange som ikke får oppfylt de rettighetene de faktisk har. Kristian Andenæs tar med stor faglig tyngde, og personlig engasjement initiativ for å sikre gode livsvilkår og rettigheter for folk i utsatte grupper, sier generalsekretær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon som begrunnelse for pristildelingen.

Brosteinprisen gis fra Kirkens Bymisjon til mennesker som synliggjør vanskelige liv, formidler håp og gir oss som samfunn redskaper til å bekjempe nød i storbyen.
Prisen er en brosteinskulptur, et grafisk trykk og diplom
.


Kristian Andenæs har utgitt flere bøker om rettshjelp og minoriteter, og har flere styreverv på sitt arbeidsfelt.
Han ble dr. philos på avhandlingen Sosialomsorg i gode og onde dager i 1993. Kristian Andenæs var prosjektleder for  Juss-Buss (jusstudentenes rettshjelpstilbud) fr 1989.
De siste årene har han vært faglig rådgiver i opprettingen av det frie rettshjelpstilbudet Gaterjuristen i flere norske byer. Han deltar selv som frivillig i Gatejuristen i Oslo, og er bla. styremedlem i foreningen Fattig-Norge. Han er instituttstyrer og professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo, der han har vært ansatt siden 1984.