Meny

 

Batteriet åpner på Sørlandet

Publisert dato:  17.06.2009

I samarbeid med Kirkens Bymisjon i Kristiansand er et nytt selvhjelpssenter for fattige og ekskluderte grupper i ferd med å etablere seg i Sørlandets hovedstad. Dermed er det fjerde Batteriet i Norge i gang.

- Målet er å gjøre brukerorganisasjonene synlige og slagkraftige i kampen mot fattigdom, sier prosjektleder Kari Anne Meberg, her foran Batteriets nye lokaler i sentrum av Kristiansand.

Batteriet fått lokaler i et lite hvitt sørlandshus i Tordenskjoldsgate 67, sentralt i Kristiansand. Et shippingfirma har sørget for møblene, og nå mangler bare PC-er og internett, så er alt klart for den virkelige oppstarten. Men en god stund før daglig leder Kari Anne Meberg hadde kommet i gang med arbeidet, sto flere brukerorganisasjoner og ventet.

- Ja, det er absolutt behov for oss.  Det finnes mange mennesker med mye initiativ, og det er lite som skal til for at de kan lykkes med organisasjonsarbeidet. Dette er et etterlengtet tilbud på Sørlandet, sier hun.

Selvhjelpens Hus i Agder var en av de første organisasjonene som kontaktet senteret. De ønsker å starte en likemannssentral i Arendal, drevet av brukere for brukere. Gjennom Batteriet får de hjelp til å registrere seg som en frivillig organisasjon, etablere et styre, søke om penger osv. Det er nøyaktig slik Batteriet ønsker å fungere.

- Målet er at mennesker skal oppleve å bli styrket etter å ha oppsøkt Batteriet. Jeg ønsker at mennesker skal føle at de blir sett, hørt og tatt på alvor, når de kommer og presenterer sin ide eller visjon. Jeg ønsker å bidra til å gi brukerorganisasjonene mot til å tro at de kan bety en forskjell, forklarer Meberg.

Batteriet SØR
Batteriet i Kristiansand blir det tredje selvhjelpssenteret som åpner i Norge etter at regjeringen i fjor gav moderkontoret i Oslo midler til å utvide konseptet til alle landsdelene. Nå finnes Batteriet i både Bodø, Trondheim, Oslo og Kristiansand – og et tilsvarende kontor er på vei opp i Bergen. Alle steder skjer etableringen i samarbeid med Kirkens Bymisjon, og Batteriet skal legge til rette for å arbeide sosialpolitisk for påvirke myndighetene.

- Batteriet bidrar med rådgivning, kompetanse, kontakt til politikere, veiledning, høringer og nettverksbygging mellom organisasjoner, sier Meberg.

I oppstartsfasen har hun reist rundt og oppsøkt brukerorganisasjoner der de holder til i dag. Nå kan hun endelig tilby dem kontorplasser, møterom og kursing i Tordenskjoldsgate. Batteriet skal også være en møteplass, der mennesker kan treffes til diskusjoner, gjensidig læring og til inspirasjon.

Startet kafé – ansatte innvandrere
Mebergs bakgrunn tyder på at hun har både driv og engasjement. Hun har blant annet drevet kaffebar i Lillesand, med fokus på integrering. Målet var å bidra til integrering gjennom språkpraksis og arbeidspraksis i kafeen. Prosjektet gav verdifull erfaring som veileder.

-  Å jobbe med denne gruppen gir meg energi. Jeg har mye å lære av brukerorganisasjonene. Disse viser i praksis hva det vil si å ta vare på hverandre og styrke fellesskapet. Brukerorganisasjonene er gode på å dele positive og negative erfaringer og snakke åpent om sin situasjon. De viser en utrolig hengivenhet igjennom sitt arbeid, forteller Meberg.

At Meberg har Kirkens Bymisjon i ryggen når Batteriet etablerer seg på Sørlandet, betyr mye.

- Vi har mange dyktige personer ved Kirkens Bymisjon i Kristiansand. Disse har bred kompetanse og erfaringsbakgrunn. Kirkens Bymisjon er godt etablert på Sørlandet, og har et nettverk som Batteriet har fått god nytte av, sier hun.