Meny

 

Åpnet boliger for vanskeligstilte

Publisert dato:  18.08.2009

Kirkens Bymisjon åpnet tirsdag 16 nye boliger for personer med rus- og psykiske problemer i Pilestredet i Oslo. Statsråd Kleppa og byråd Listhaug var invitert til åpningen for å svare på boligpolitiske spørsmål fra beboere og ansatte.

- Tiden er inne for å prioritere boligsosialt arbeid. Tak over hodet er ikke alltid nok, sa Marit Nybø, som leder Bymisjonens boligsatsing.                                  Foto: Atle Briseid.


Med de nye boligene i Pilestredet har Bymisjonen nå boligtilbud med oppfølging på seks adresser i Oslo. Under åpningen var bakgården for anledningen gjort om til folkemøtesal, og professor Niels Christie sa i sin appell det mange av de fremmøtte tenkte:

- Hus bør være i samme klasse som luft og vann: Fritt for alle. Hus er en selvfølgelig forutsetning for liv. Det er vanskeligere enn før å være uten bolig, men vi må kjempe for retten til bolig for alle.

Dagfrid Fosen, som har erfaring fra bostedsløshet, hilste fra Natthjemmet for kvinner og fulgte opp Christies appell.

- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige hospitser. Dette huset kan bli en portal til tilhørigheten, sa hun.

Tiden inne for boligsosialt arbeid

Bandet Harald Tusberg jr. experience sto for de musikalske innslagene under åpningen.

Gjennom de 10 årene som Kirkens Bymisjon har drevet boliger med oppfølging, har organisasjonen erfart at boligsosialt arbeid virker. Det øker trivsel og livskvalitet, forebygger større problemer og er god samfunnsøkonomi.

En rapport gjort av Oslo kommune viser at tallet på innleggelser ved psykiatriske avdelinger ble mer enn halvert etter at beboerne ved ett av Bymisjonens tiltak fikk en stabil og trygg bolighverdag. Dessuten ble antall liggedøgn er redusert med mer enn 30 prosent.

- Tiden er inne for å prioritere boligsosialt arbeid. Tak over hodet er ikke alltid nok. Det er behov for boliger med oppfølging. Oppfølging er dyrt – men det er det eneste som skaper varige løsninger for vanskeligstilte uten bolig, sa Marit Nybø, som leder Bymisjonens boligsatsing, ByBo.

- Rett til standardkontrakter
Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, byråd Sylvi Listhaug, Erling Folkvord (R) og Kjell Veivåg (V) var invitert for å delta i en samtale om boligpolitikk. De svarte på spørsmål fra ansatte i boligtiltakene, som for anledningen hadde tatt plass i vinduene i bakgården.

Meltveit Kleppa orienterte om utvidelsen av bostøtteordingen, og mente at den ikke er brukt så mye som den kunne vært i Oslo. Erling Folkvord etterlyste sterkt en tilbakeføring av regulerte husleieordinger.
- Vi må kjempe for retten til standardkontrakter utenfor et boligmarked som er styrt av folk med penger, sa han.

Publisert: 18.08.2009