Meny

 

Åpnet krisetelefon for minoriteter

Publisert dato:  09.01.2009

- Man kan stå midt i mylderet på Carl Berners plass og likevel føle en enorm ensomhet. At man kan løfte av røret og få noen i tale, er av stor verdi, sa Fabian Stang da han åpnet den nye krisetelefonen.                                                                                       Foto: Atle Briseid.


Ordfører Fabian Stang fikk æren av å være den første til å løfte av telefonrøret da Kirkens SOS i Oslo åpnet en ny krisetelefon for minoriteter i går. Tjenesten er anonym, trosnøytral, og innringerne kan velge om de vil snakke norsk eller engelsk.

Ni prosent av befolkningen i Norge sliter med dårlig psykisk helse, mens det tilsvarende tallet for innvandrerbefolkningen er 27 prosent. Likevel hører det med til sjeldenhetene at Kirkens SOS sin vanlige krisetelefon mottar henvendelser fra personer med bakgrunn fra etniske minoriteter. Derfor åpnet de i går en egen tjeneste spesielt rettet mot denne gruppen.

-          Vi tror tabuet omkring psykisk helse er enda større blant minoritetene enn ellers i befolkningen. Det er forbundet med skam, og fallhøyden er stor. Vi tror den gode samtalen kan være med på å bygge opp selvtillit og bygge ned tabuer, sa generalsekretær i Kirkens SOS, Nora Blaasvær under åpningen.

 

Den nyåpnede krisetelefon for minoriteter har telefonnummer 800 80 887 og vil være åpen torsdag og fredag fra 18.30 til 22.00. Fra mars 2009 vil den også være åpen lørdager fra 18.30 til 22.00. Tjenesten er anonym, trosnøytral, og innringerne kan velge om de vil snakke norsk eller engelsk. Når telefonen ikke er åpen, kan innringere som trenger et medmenneske å snakke med, ringe Kirkens SOS sin ordinære krisetelefon.

 

Ordfører Fabian Stang fikk æren av å løfte telefonrøret som førstemann. Han lovpriste tiltaket.

-          Man kan stå midt i mylderet på Carl Berners plass og likevel føle en enorm ensomhet. At man kan løfte av røret og få noen i tale, er av stor verdi, sa han.

 

NB! Fortsatt er det behov for frivillige til krisetelefonen, særlig personer med innvandrerbakgrunn og som behersker flere språk. Kirkens SOS holder nytt inntakskurs 24. januar.

 

 

 

Publisert: 09.01.2009