Meny

 

8 krav til regjeringen

Publisert dato:  19.05.2009

Mange problemer står fortsatt uløste etter at sexkjøpsloven trådte i kraft. Derfor har brukerrådet ved Kirkens Bymisjons senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring i Oslo jobbet frem åtte krav til regjeringen.


De åtte kravene fra brukerne på Nadheim lyder slik:

1. Personer som rammes av politiets «Aksjon Husløs», og som mister sitt hjem som følge av politiets aksjoner, har krav på krisebolig.

2. Rusavhengige personer i prostitusjon skal ha krav på en kommunal bolig.

3. Personer som vil bryte med prostitusjonen, og som trenger en tenkepause, skal ha krav på en krisebolig en kortere periode uten at det stilles betingelser (så hun/han ikke må flytte inn hos bakmann eller kunde).

4. NAVs kvalifiseringsprogram må kunne omfatte kvinner og menn i prostitusjon i Norge, uavhengig av oppholdsstatus, så lenge de er i programmets målgruppe.

5. Prostituerte som er i Norge og kommer fra Romania og Bulgaria, må få lov til å ta seg deltidsjobb eller jobb med kontrakt på under et år i Norge.

6. Personer i prostitusjon som er i Norge med lovlig opphold i andre Schengen-land, må få lov til å ta lønnet arbeid i Norge (gjelder særlig nigerianske kvinner).

7. De som er utsatt for menneskehandel, og som har søkt om refleksjon skal ha et tilbud om innhold i refleksjonsperioden. Innholdet må bl.a. bestå av:
• tilstrekkelig advokatbistand (mer enn 3 timer)
• kvalifiserings- og aktivitetstilbud (bl.a. norskkurs)
• arbeid
• tilbud om samtaler med politiet for å vurdere en eventuell anmeldelse
• tett oppfølging

8. Ofre for menneskehandel i Norge må få varig opphold i Norge.

- Reelle problemer
Daglig leder ved Nadheim, Olav Lægdene, mener at kravene fra brukerne er legitime.

- Dette er reelle problemer som møter dem som faktisk vil ut av prostitusjonen; nigerianerne får ikke lov til å arbeide, og rusavhengige norske kvinner trenger bolig, ikke hospits. Det må finnes virkelige alternativer, sier han til Dagbladet.

Les hele saken fra Dagbladets nettsider.

Lægdene understreker at regjeringen har påtatt seg et moralsk ansvar ved å innføre sexkjøpsloven.

- Ved å innføre sexkjøploven har myndighetene også påtatt seg et moralsk ansvar - og det innebærer ikke at prostitusjonen bare forflyttes til et annet land.

Publisert: 19.05.2009