Meny

 

Interflora-gave til vanskeligstilte barn

Publisert dato:  17.09.2009

Daglig leder i Interflora Norge Dag Henrik Rølmann (til venstre), sosialkonsulent i Myrsnipa Kristin P. Vågen, styreleder i Interflora Rolf Torhaug og leder av Kirkens Bymisjons senter for barn, unge og familier Johnny Ritlef.
                                                                                                               Foto: Atle Briseid

360 Interflora-butikker over hele landet har gått sammen om å støtte Kirkens Bymisjons arbeid for å skape gode samvær mellom innsatte i norske fengsler og deres barn.

Hver gang noen går inn i en Interflora-butikk for å sende blomster til en annen del av landet, gir blomsterhandleren én krone til Interfloras Humanitære Fond. Butikken som gjennomfører bestillingen, gir også én krone. Med 360 medlemsbutikker over hele landet blir dette en pen sum i løpet av et år.

Nylig bestemte blomsterhandlerne å gi årets overskudd, hele 430.000 kroner, til Kirkens Bymisjons tiltak Myrsnipa i Oslo, Trondheim og Vestfold.

- Myrsnipa var et veldig tiltalende prosjekt, kanskje særlig fordi det handler om å hjelpe barn og unge i en sårbar situasjon. Det er veldig hyggelig for oss å bli forbundet med dette prosjektet, sier styreleder Rolf Torhaug.

Skremmende fengselsporter
Myrsnipa legger til rette for at foreldre som har mistet omsorgen for sine barn på grunn av rus, psykiatri, vold eller skilsmisse, kan ha gode samvær med barna på en trygg og nøytral arena. Bare i Oslo gjennomfører Myrsnipa årlig over 1000 samvær mellom barn og foreldre.

Støtten fra Interfloras Humanitære Fond gjør at tiltaket nå kan satse på en målgruppe de lenge har ønsket å hjelpe, nemlig barn av innsatte.

- For oss er dette helt fantastisk. Det gjør oss i stand til å tilrettelegge for mange flere samvær. Vårt mål er at små barn skal slippe å gå gjennom skremmende fengselsporter for å være sammen med foreldrene sine, sier sosialkonsulent Kristin P. Vågen.

Myrsnipa har også tidligere gjennomført samvær mellom innsatte og deres barn, men har ikke klart å finne økonomisk støtte til å utvikle dette arbeidet. Det problemet er nå løst.

- Når vi har klar å legge til rette for slike samvær, har det ført til fantastiske historier. Tilbakemeldingene fra fengselsvesenet har vært så positive at vi lenge har ønsket å få til mer av dette, sier Vågen.

Viktig for barns psykiske helse
Da styreleder i Interflora, Rolf Torhaug, og daglig leder Dag Henrik Rølmann var på besøk i en av Myrsnipas to besøksleiligheter i Oslo for å overrekke pengene, fikk de høre mer om arbeidet og hvor viktig det er for barns psykiske helse å skape trygge arenaer for gode samvær med foreldrene.

- Når foreldre roter det til og mister omsorgen for sine barn, reagerer mange barn omtrent som ved dødsfall. Det er veldig traumatisk. Derfor er det utrolig viktig å ta vare på det vesle som fungerer godt. Tilknytningen til voksne i tidlig alder former oss som mennesker, sier Johnny Ritlef, leder av FORUS - senter for barn, unge og familier, som Myrsnipa er en del av.

- Naturlig å opprette et fond
Interfloras Humanitære Fond ble opprettet for to år siden og ga i fjor sin støtte til Dissimilis. Ifølge styreleder Torhaug, som selv driver en blomsterbutikk i Oslo, var det stor enighet blant kollegene om å opprette fondet.

- For oss blomsterhandlere var det veldig naturlig. Som yrkesgruppe jobber vi med mennesker i mange ulike situasjoner, fra bryllup til gravferd. Jeg har følelse av at mine kolleger er stolte over dette fondet, sier Torhaug.

Stolte var også mottakerne av støtten.
- Det er veldig overraskende og veldig gledelig at dere valgte oss, sier en takknemlig Ritlef.

 

Publisert: 17.09.2009