Meny

 

24SJU - nytt heldøgns rustiltak åpnet i Oslo

Publisert dato:  02.09.2009

Bÿrådsleder Erling Lae overrakte et bilde av Oslo Domkirke til 24SJU-leder Kirsten Frigstad

- 24SJU kan bidra til at mange gode tiltak henger bedre sammen, sa oppdragsgiver Bjarne Håkon Hanssen

-Med felles verdier skal vi bygge godt og konstruktiv samarbeid med både myndigheter og andre aktører på rusfeltet, sa Sturla Stålsett. foto: Atle Briseid

Onsdag 2. september åpnet 24SJU – Kirkens Bymisjons nye lavterskeltilbud til de mest utsatte rusavhengige i Oslo sentrum. Det døgnåpne tilbudet vil særlig ha fokus på tilgjengelig omsorg og veiledning,  og gatenær psykiatrisk bistand. 24SJU er resultatet av et direkte initiativ fra helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Statsråden deltok selv på åpningen.
- Med dette stedet kan vi møte de som sliter mest, og si: "Vi har sett og hørt deg. Det finnes et sted som alltid er åpent der du kan få hjelp når du trenger det."

Han beskrev sin egen opplevelse av å  møte de utsatte rusavhengige i storbyen og erkjennelsen av at mange av de gode hjelpetilbudene ikke alltid henger sammen og er tilgjengelig. En av hans intensjoner med å gi oppdraget til Kirkens Bymisjon er å bidra til større samhandling på rusfeltet, og et permanent gatenært tilbud.

Generalseketær Sturla Stålsett i Kirkens Bymisjon takket for oppdraget og beskrev verdiene som det nye døgntilbudet skal styres av: Tilgjengelighet, tillit, tverrfaglig kompetanse, tålmodighet, tro.
- Her drømmer vi om at bratte livskurver kan få en sving, sa generalsekretæren.

Psykiatrien ut på gata
Daglig leder Kirsten Frigstad ga de vel 100 frammøtte et riss av hvordan den nye og tverrfaglige staben skal arbeide når dørene nå er åpnet:
- Vi skal være der nå folk trenger oss - og også kunne møte de som ikke har spurt om hjelp. Endelig kan vi få "psykiatrien ut på gata" og alltid kunne ta imot når noen vil gjøre noe for bedre egen livskvalitet.

Frigstad understreket også det viktige samarbeidssiktet med prosjektet.
- Ring oss - og vi kommer, sa hun, rettet til de mange som driver omsorgsarbeid og som kan trenge bistand fra et døgnåpent senter.

Byrådsleder Erling Lae gratulerte på vegne av Oslo kommune og understreket det gode samarbeidet mellom kommunen, Kirkens Bymisjon og andre ideelle organisasjoner på rusfeltet.
-Dere står litt friere til å handle raskt, og er gode til å vise at dere møter hele mennesket, sa Lae. Han uttrykte også ønske om at senteret skal bidra til en holdning der "ingen skal behøve å bære skam på grunn av flertallets uforstand".

En stor forsamling av inviterte gjester fra fagfelt, brukerorganisasjoner, presse og andre interessert var tilstede ved den feststemte åpningen. Dagens artister var bandet "Venjas Harem" fra prosjektet Musikk i fengsel og frihet.
- Det er kjempeviktig at senteret blir døgnåpent. Det kommer til å redde mange liv, sa lederen av bandet.

Lav terskel – høy kompetanse
Ved oppstarten har 24SJU 27 ansatte medarbeidere med bred faglig kompetanse: Staben består bl.a. av psykiater, lege, psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, samfunnsvitere, miljøterapeuter, barnevernspedagoger, sosialpedagoger, antropolog, samfunnsvitere.

Det døgnåpne senteret har tilbud om psykiatrisk bistand uten henvisning/timebestilling, enkle helsetjenester, varme, hvile, sanitærtilbud, sosialt samvær med mat, aviser, veiledning av enkeltpersoner.

Samarbeid
I tilknytning til 24SJU er det etablert en samarbeidsgruppe med rådgivende og koordinerende funksjoner. Gruppen har deltakere på høyt nivå fra Oslo kommune, Helse Sør-Øst, Oslo Politidistrikt , Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.
 
Prosjektet går foreløpig over en to årsperiode (2009-2010), og det er stilt til disposisjon inntil 30 mill kroner for prosjektet i 2009. Midlene vil med forbehold om Stortingets godkjenning videreføres i 2010.