Meny

 

Verktøy for identifisering av ofre for menneskehandel

Publisert dato:  07.07.2008

 
Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) har utviklet et verktøy for identifisering av mulige ofre for menneskehandel. Materialet gir både informasjon om lover, regler og definisjoner, indikatorer på mulige ofre for menneskehandel og råd om hvordan man kan opptre hvis man kommer i kontakt med personer som kan være mulige ofre.
 
Målgruppe for materialet er personer som gjennom sitt arbeid eller frivillige engasjement kommer i kontakt med mennesker som de blir bekymret for at kan være i en situasjon der de utnyttes av andre for vinning eller andre fordeler. I en slik situasjon kan mange spørsmål melde seg:
 
• Hva er et offer for menneskehandel?
• Hvor melder du din bekymring?
• Hvem kan informere, bistå og beskytte?
 
Materialet gir svar på disse spørsmålene og mange flere. Verktøyet består av flere deler:
 
Veilederen inneholder informasjon om definisjoner, lister over generelle indikatorer, råd om hvordan man kan samtale om temaet, og oversikt over hvilke instanser og prosjekter man skal henvise personer til for at de kan få den nødvendige bistand og beskyttelse. Denne veilederen er ment som et minste felles multiplum uavhengig av yrke eller fagtilhørighet.
 
I tillegg er det utviklet egne brosjyrer for identifisering av mulige ofre innen prostitusjon, tvangsarbeid og utnyttelse av barn.
  
Last ned brosjyrene her:
Verktøyet er utviklet som en del av Regjeringens Handlingsplan mot Menneskehandel – Stopp menneskehandelen (2006-2009). Kirkens Bymisjon Oslos kvinnesenter Nadheim har sittet i referansegruppen.