Meny

 

Uetisk innstramming

Publisert dato:  12.09.2008

Av Sturla J. Stålsett
Generalsekretær
Kirkens Bymisjon

Regjeringens innstramming i asylpolitikken har møtt massiv kritikk fra brede lag i kirken og i det sivile samfunn. Kirkens Bymisjon deler denne kritikken og skuffelsen.
 
Den uttalte hensikten med tiltakene er å sende signaler som skal advare ’feil’ mennesker mot å komme hit – det vil si de som i følge myndighetene ikke har beskyttelsesbehov.
 
Men dette betyr at regjeringen direkte rammer mennesker som allerede er her, for å skremme andre fra å komme hit. Og man gjør situasjonen vanskeligere for alle, også de med reelt beskyttelsesbehov.
 
Det er verken humant eller rettferdig å gjøre forholdene verre for noen for å skremme andre. Det er snarere i strid med fundamentale etiske prinsipper.
 
For eksempel det prinsipp at vi ikke skal gjøre noe menneske til et middel. Ethvert menneske må være mål i seg selv.
 
Behandlingen av mennesker må aldri reduseres til sin eventuelle signaleffekt overfor andre.
 
Dersom vi ikke lenger skal kunne gi barn og unge i eksil i vårt land trygghet for framtida, er det i seg selv en moralsk falitterklæring. Å begrunne et slikt tiltak med behovet for å gjøre det mindre attraktivt for andre å komme hit, gjør det enda mer kritikkverdig. 
 
Vi rår over ufortjent store ressurser og muligheter i vårt lille land. Den som har fått mye, kreves det også mye av – ikke minst raushet, gjestfrihet, vilje til å hjelpe den som er i nød.
 
Vi håper regjeringen nå tenker seg nøye om. Det er ingen skam å snu.