Meny

 

Styrker frivillige organisasjoner i Romania og Bulgaria

Publisert dato:  04.07.2008

Generalsekretær Sturla Stålsett ga et overblikk over frivillige organisasjoners arbeid i Norge da Regjeringen i forrige uke lanserte et fond som skal styrke frivillige organisasjoner i Romania og Bulgaria. Målet er å bekjempe sosial og økonomisk ulikhet i de to landene.

Gjennom de såkalte NGO-fondene gir Norge viktige bidrag til å styrke det sivile samfunn i Sentral-Europa. Om lag 660 millioner kroner er øremerket dette formålet. Så langt er elleve fond etablert i forskjellige land. Forrige uke ble et nytt fond etablert for å styrke frivillige organisasjoner i Bulgaria og Romania.

Ga et overblikk
Mellom 160 og 170 personer fra norske, bulgarske og rumenske organisasjoner, deriblant Kirkens Bymisjons generalsekretær Sturla Stålsett, deltok på lanseringskonferansene i de to landene i forrige uke. Stålsett holdt et foredrag på vegne av den norske delegasjonen der han ga et overblikk over hvordan frivillige organisasjoner arbeider i Norge.

- Frivillige organisasjoner spiller en svært viktig rolle i det norske samfunnet og er spesielt viktig når det gjelder å bevisstgjøre sine brukere i de demokratiske reglene, og å ivareta de demokratiske kanalene, sa Stålsett.

Last ned Stålsetts foredrag her.

Viktig del av EØS-avtalen
Styrking av det sivile samfunnet, blant annet gjennom frivillige organisasjoner, er en viktig del av EØS-avtalen.

- Helt fra starten av har det vært vårt mål at EØS-midlene skal bidra til å styrke det sivile samfunn i de nye EU-landene. Sivil sektor og frivillige organisasjoner er sentrale aktører i demokratiske prosesser. De bidrar til bred, folkelig deltakelse og er en viktig korreksjon til staten, sa statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen, ifølge Regjeringens nettsider.

Det er frivillige organisasjoner i mottakerlandene som kan søke om støtte fra NGO-fondene. Det bulgarske NGO-fondet er på om lag 16 millioner kroner, og fokusområdene er miljøvern og bærekraftig utvikling, utvikling av sosiale tjenester og menneskerettighetsarbeid.

Det rumenske NGO-fondet er på om lag 40 millioner kroner. Fokusområdene er menneskerettighetsarbeid, anti-diskriminering og sosial inkludering, støtte til vanskeligstilte barn og unge, sosiale tjenester og miljøvern, samt bevaring av europeisk kulturarv.

Vil stimulere til samarbeid
Norske miljøer kan delta gjennom ulike former for prosjektsamarbeid. Det er opprettet en egen hjemmeside for å informere om fondene og stimulere til samarbeid med norske organisasjoner: www.ngonorway.org