Meny

 

Starter krisetelefon for minoriteter

Publisert dato:  19.11.2008

- Alle statistikker og rapporter tilsier at det er behov for krisetelefon for minoriteter, sier prosjektleder Anicken Wigdahl Sveia.                                                            Foto: Atle Briseid

Hvert år tar Kirkens SOS imot tusenvis av telefoner og sos-meldinger fra personer som strever med livene sine. Det hører til sjeldenhetene at de som tar kontakt har minoritetsbakgrunn. Derfor åpner de nå en egen krisetelefon for denne gruppen.

Forskning og statistikk viser at personer med minoritetsbakgrunn i større grad er utsatt for psykisk stress enn andre grupper i befolkningen.
- Mange bærer på tapsopplevelser og en følelse av avmakt. De har forlatt sitt sosiale nettverk og tilhørigheten til familie og lokalsamfunn. Så kommer de til et helt nytt land og må lære et nytt språk, skaffe seg et sosialt nettverk og klare seg økonomisk. Dessuten kommer mange fra områder med krig og konflikter, og bærer på vanskelige minner og traumer, sier Anicken Wigdahl Sveia.

Behov for tjenesten
Hun er prosjektleder for den nye krisetelefonen som Kirkens SOS i Oslo skal opprette i desember. Målet er å fange opp personer med minoritetsbakgrunn som sliter med kriser og selvmordstanker.
- Alle statistikker og rapporter tilsier at det er behov for en slik tjeneste. Dessuten finnes det ikke tilsvarende krisetelefoner for mennesker med minoritetsbakgrunn. Vi har spesialiserte tjenester, som omskjæringstelefonen, men ikke et tilbud som favner så bredt, sier Sveia.

Sveia jobber nå aktivt med å rekruttere flere frivillige medarbeidere til telefontjenesten. Slik det ser ut i dag, har krisetelefonen bemanning nok til å ha åpent tre kvelder i uka, fra torsdag til lørdag. For å kunne utvide åpningstiden ytterligere trenger hun ikke minst flere frivillige med minoritetsbakgrunn.
- Det er veldig viktig å ha medarbeidere med minoritetsbakgrunn – både fordi de har språkkompetanse, men ikke minst fordi det gir en grad av gjenkjenning og av å ha opplevd noe liknende, sier hun.

Holder introkurs
Kirkens SOS stiller mye av de samme kravene til personer som skal jobbe i minoritetstelefonen, som de gjør til samtalepartnerne i den vanlige krisetelefonen, nemlig at de er over 20 år, har god avstand til egne kriser og ikke fordømmer andre på grunn av seksuell legning eller religiøs overbevisning.
- Vi vil holde inntakskurs som er spesielt tilrettelagt for denne målgruppen slik at alle som jobber i telefonen skal være fullt utrustet til å motta samtaler, sier Sveia.

Krisetelefonen skal i første omgang garantere at det er medmennesker tilgjengelige som snakker både norsk og engelsk. Hvilke andre språk som blir tilbudt, avhenger av hva slags mennesker som rekrutteres som frivillige. Det stilles ingen krav til at frivillige skal ha være utdannet innenfor yrker som for eksempel psykolog eller prest
- Vårt hovedprinsipp er at mennesker skal møtes med respekt og åpenhet. Det er medmennesker som hjelper medmennesker, sier hun.


Publisert: 19.11.2008