Meny

 

Rusinstitusjonene vant anbudskamp

Publisert dato:  15.04.2008

Kirkens Bymisjon Oslos fire virksomheter innen spesialisthelsetjenesten på rus har alle inngått avtale med Helse Sør-Øst om fortsatt drift etter utgangen av inneværende periode. Det betyr at A-Senteret, Mørk Gård, Origosenteret og Veslelien har sikret sitt driftsgrunnlag de neste 4-5 årene.

A-senteret, Bjølsen.

Veslelien, Brumunddal.

Origosenteret, Svinndal.

Mørk Gård, Spydeberg.

Alle Kirkens Bymisjons rusbehandlingsinstitusjoner var blant de 15 institusjonene som fikk avtale med helseforetaket om fortsatt drift når inneværende periode ender 30. juni. Totalt kom det inn 37 tilbud.
- Vi mener vi har fått avtaler som sikrer pasientene tilbud med høy kvalitet, sier konserndirektør i Helse Sør-Øst, Steinar Marthinsen.

La vekt på kompetanseheving
De fire virksomhetene har i løpet av inneværende periode lagt stor vekt på å øke kompetansen blant de ansatte og sikre god kvalitet på behandlingen, og det var nettopp kvalitet som var det sentrale elementet i vurderingen. I tillegg ble det lagt vekt på tilgjengelighet, leveringssikkerhet og pris.

Helse Sør-Øst har inngått avtaler på både korttids- og langtids døgnbehandling og poliklinisk behandling. Totalt er det kjøpt 370 plasser til en totalpris på 350 millioner kroner. Dette er 17 millioner kroner mer enn i fjor.

Utvider oppdraget
A-senteret fikk avtale om totalt 18 plasser, Mørk Gård fikk avtale om 14 plasser og både Origosenteret og Veslelien fikk avtale om 36 plasser. A-senteret har også inngått avtale om polikliniske behandling.

- Vi fikk anledning til å utvide oppdragene når det gjelder bemanning, kvalitet og kapasitet, og vi skal fortsette å arbeide med omtrent de samme målgruppene som vi har hatt før, sier direktør for Helse & Sosial i Kirkens Bymisjon, Oddrun Remvik.

Her er listen over institusjonene som har fått avtale:

Blå Kors Øst AS, Blå Kors Behandlingssenter Eina
Blå Kors Øst AS, Blå Kors Senter Oslo
Incognito Klinikk
Phoenix Haga
Renåvangen
Riisby behandlingssenter
Stiftelsen Fredheim
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, A-senteret
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Mørk Gård
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Origosenteret
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo, Veslelien
Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken
Stiftelsen Solliakollektivet