Meny

 

Paulus sykehjem overdras etter konkurranseutsetting

Publisert dato:  01.10.2008

Onsdag 1. oktober overdrar Kirkens Bymisjon driften av Paulus sykehjem til Attendo Care AS, et internasjonalt kommersielt selskap med hovedbase i Sverige. Driftsoverdragelsen av det kommunalt eide sykehjemmet skjer etter konkurranseutsetting. Kirkens Bymisjon er kritiske til utviklingen av anbudsstyrt omsorg, og advarer mot at ideelle organisasjoners tilbud kan komme under press i kommersiell konkurranse.

Generalsekretær Sturla Stålsett og institusjonssjef Bente Føyen takket ansatte for innsatsen de fem årene Kirkens Bymisjon har drevet sykehjemmet.

 

- Vi er stolte og glade over det vi har utført sammen med ansatte på Paulus de siste fem årene, og ønsker selvsagt Attendo Care lykke til med å drive sykehjemmet videre, sier generalsekretær Sturla Stålsett på datoen for overtakelsen.

Kritisk til anbudskonkurranser
Kirkens Bymisjon er likevel kritisk til bildet som nå tegner seg med konkurranseutsetting av velferdstjenester i hovedstaden. Sturla Stålsett mener kvaliteten i det lange løp kan stå på spill og har disse innspillene etter erfaring med anbudskonkurranse:
- Vi vant konkurransen for fem år siden, nå tapte vi – det må vi akseptere. Vi ser likevel at det er uklarheter rundt en slik konkurranseutsetting, og at vilkårene er ulike. Dette gjelder for eksempel forhold rundt svært forskjellige pensjonsordninger.

Les Sturla Stålsetts kronikk i Aftenposten her.

- Vi ser at konkurranseutsetting slik den nå praktiseres med 4-5 års kontrakter skaper unødig uro og stort byråkratisk energiforbruk. Dette påvirker både ansatte, pårørende og beboere, og vi anbefaler derfor lengre kontraktsperioder enn det nå legges opp til.

- Flere pårørende har også understreket at beboernes rett til valg av omsorgstilbud blir uthulet ved konkurranseutsetting. Mange har valgt et verdibasert sykehjem, men kan i løpet av et halvt år ha fått helt andre drivere av institusjonen.

- Vi er bekymret for at idelle organisasjoners verdiprofil og særpreg kan bli fortrengt fra omsorgssektoren med utstrakt konkurranseutsetting. Organisasjoner som oss er ikke kommersielle aktører. Vi er sosiale drivere med diakonal profil, og unik vekt på bruken av frivillige, integrering mot nærmiljø, fagutvikling og kulturarbeid, tid og dialog med pårørende. Det er kvaliteter som kommer under press i konkurranseutsetting. 

- Vi etterlyser en felles forståelse av unntaksreglene i Lov om offentlige tjenester, som er ment å skulle skjerme ideelle organisasjoner fra konkurranseutsetting for å bevare mangfoldet i omsorgstilbudene. Disse ble også innskjerpet ved vedtak i Oslo bystyre i fjor. Dette er vedtak som bør komme i aktiv bruk.

Takk til ansatte
Ved overdragelsen av Paulus sykehjem takker også Kirkens Bymisjons avdelingsdirektør for Aldring & Kultur, Anne Marie Johansen sine kolleger ved sykehjemmet.
- Vi er takknemlige og imponert over måten staben har taklet en urolig og vanskelig tid på, sier hun. Ledere og ansatte på huset har villet holde på kvalitet og innsats hele veien og sørget for at beboere og pårørende har fått kvalitet hele veien fram til nye drivere overtar. Takk for godt samarbeid – og lykke til videre med driften av et av byens beste sykehjem! sier direktøren.