Meny

 

Ny frivillighetssentral på Tysvær

Publisert dato:  27.05.2008

Kultur- og kirkedepartementet kunngjorde 23. mai listen over de 18 nye frivillighetssentralene i Norge. Kirkens Bymisjon skal eie og drive den eneste nye frivillighetssentralen i Rogaland, på Tysvær.

Det er Bymisjonstiltak på Haugalandet som skal drive den nye frivillighetssentralen. Sentralen skal være en lokalt forankret møteplass og samhandlingsarena for frivillig virke i Tysvær. Sentralen skal samarbeide med kommunen til beste for frivilligheten.

Besøkstjeneste og leksehjelp
Nå starter arbeidet med å finne egnede lokaler fortrinnsvis i Aksdal-området. Det skal også rekrutteres en heltidsansatt koordinator/daglig leder. Her får man en ekstraressurs i et kraftsenter beregnet på enkeltpersoner, foreninger/lag og kommunen som man tidligere ikke har hatt.

Tysvær kommune tenker seg følgende aktuelle oppgaver knyttet til Frivillighetssentralen: besøkstjeneste, turgrupper, familiegrupper, matomkjøring, ledsagertjenester til lege, praktisk hjelp, innkjøp av matvarer for eldre, leksehjelp, diverse kurs.

Frivillige legger premissene
Frivillighetssentralen skal ikke minst stimulere  til frivilliges delaktighet for nye oppgaver. De frivillige skal selv i størst mulig grad legge premissene for frivilligheten. Kultur- og kirkedepartementet og Tysvær kommune er hovedfinansieringskilder.

Oversikt over nye og etablerte frivillighetssentraler finnes på www.frivillig.no