Meny

 

Millionstøtte til fattigdomskamp

Publisert dato:  02.04.2008

- Dette er ikke aprilsnarr, sa Karin Andersen (SV) da hun 1. april presenterte nyheten om at Regjeringen har satt av 10 millioner kroner til å styrke grasrota i den norske fattigdomskampen.

Karin Andersen besøkte Batteriet for å presentere nyheten om at Regjeringen vil støtte noen av dens sterkeste kritikere: brukerorganisasjonene for fattige.

Batteriet, et servicekontor for selvhjelp som drives av Kirkens Bymisjon, fikk seks millioner kroner og i oppdrag å etablere et dialogforum, et kontaktutvalg og fire nye selvhjelpssentre på Vestlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nord-Norge.

I tillegg fikk fire brukerorganisasjoner til sammen 3,3 millioner kroner i ekstra tilskudd. Resten gikk til fordeling gjennom Sosial- og helsedirektoratet.
- Vi ønsker å sikre at myndighetene prater direkte med dem det gjelder. For å få dette til, må vi også styrke brukernes egne organisasjoner. De må få en solid økonomisk ryggrad, sa Andersen, som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Se også pressemelding fra AID

Medlemmene i dialogforumet skal ha direkte kontakt med arbeids- og inkluderingsministeren. Kontaktutvalget skal arrangere konferanser, demonstrasjoner og høringer om temaet. De nye selvhjelpssentrene skal sikre like rettigheter over hele landet.
- Fattigdomskamp handler om penger, men også om å kunne ivareta sine egne interesser. Makt er skjevere fordelt enn penger i dette samfunnet. Det er et viktig samfunnsansvar å sikre at alle har like demokratiske rettigheter, sa Andersen.

Arbeidet med å etablere et selvhjelpssenter i Trondheim er allerede godt i gang, og ifølge daglig leder for Batteriet, Kai-Rune Myhrer, vil tilsvarende sentere bli åpnet i de andre landsdelene i løpet av 2008. Å drifte et selvhjelpssenter koster omkring 1,5 millioner kroner årlig. Det fordrer at Regjeringen gjør bevilgningene permanente i fremtiden. De 10 millionene fra Regjeringen er foreløpig bare avsatt på årets budsjett.
- Det ligger en veldig anerkjennelse i dette. Jeg er sikker på at Regjeringen vil følge det opp i fremtiden, sa Myhrer.

Andersen bekreftet dette:
- Dette er en start. Jeg kommer til å kjempe for at denne potten blir økt i fremtiden, sa hun.