Meny

 

Menigheter som skader

Publisert dato:  28.03.2008

Angst, depresjoner, identitets- og relasjonsproblemer er noen av skadene som usunne kristne miljøer kan påføre sine medlemmer. Bymisjonssenteret i Tøyenkirken mener det er på tide at kirken sier klart ifra, og arrangerer derfor seminaret ”Guds brente barn”.

Seminaret ”Guds brente barn” arrangeres på Bymisjonssenteret i Oslo 22. april.

Usunne kristne miljøer er ifølge diakon Jorunn Askerød og prest Gunnar Kristiansen menigheter der hersketeknikker og nedlatende holdninger blir brukt overfor alle som stiller spørsmål, menigheter der predikanten blir sett på som en person med spesielle evner og innsikt som kan definere hva som er sant, rett, galt, ondt eller godt.
- I mange tilfeller er Gud flyttet inn i predikantens hode. Kritiserer du predikanten, kritiserer du Gud, sier Kristiansen.

I de skadelige kulturene er atmosfæren angstfylt og utrygg, selv om medlemmene selv påstår det motsatte. Følelser som for eksempel sorg blir sett på som noe man må bekjempe, og teologien er preget av en dømmende og straffende Gud. Helvetet og ”det onde” har en sentral plass i forkynnelsen.
- Tvil blir mange ganger sett på som av det onde, eller av verden. Noen bruker til og med ord som ”djevelbesatt”. Verden blir veldig svart hvitt, sier Askerød.

Tar kontroll over det sosiale
Kristiansen har eksempler fra egen praksis som sjelesørger ved Kirkens SOS der en psykotisk dame ble rådet til å spyle medisinene sine ned i do fordi predikantene skulle be for henne. Da hun likevel ikke ble bedre, konkluderte predikantene med at hun ikke ville bli frisk fordi hun var besatt av demoner, og forlot henne. Kvinnen forsøkte å ta sitt eget liv.
- Når pastoren har enerett på Guds vilje, kan han også dømme andre til å være demoniske, sier Kristiansen.

I mange tilfeller tar menigheten kontroll over medlemmenes omgangskrets og i visse tilfeller også økonomien. Det tegnes fiendebilder av omverdenen og skapes en enighet om at menigheten som har innsikten, mens resten av samfunnet ikke har det.
- I noen miljøer blir medlemmene oppfordret til å fjerne seg fra samfunnet ved ikke å høre vanlig musikk eller se nyheter. Dermed blir det ekstra vanskelig å komme tilbake til samfunnet, sier Askerød.

Feil innstilling

- Det som gjør dette veldig sterkt, er at det går på troen. De som bryter med slike miljøer kan oppleve psykiske problemer, depresjoner og problemer med relasjoner til andre, sier diakon Jorun Askerød.

 

Askerød og Kristiansen har jobbet med tematikken det siste året på Bymisjonssenteret i Tøyenkirken. De mener at personer som har tatt skade av slike miljøer, ofte blir møtt med feil innstilling.
- Det opprører meg at ikke kirken og helsevesenet ser dette. Ofte blir de møtt av en diakon, sykepleier, psykolog som ikke har innsikt i hvordan slike miljøer kan skade. De griper fatt i depresjonen, men ikke selve kjernen til problemet. Med en gang det blir snakk om det religiøse, melder de seg ut fordi de mener dette ikke hører hjemme i behandlingsrommet eller fordi det er en kristendom de ikke kjenner seg igjen i, sier hun.

Å melde seg ut av slike miljøer kan få store sosiale, psykiske og eksistensielle konsekvenser.
- Det som gjør dette veldig sterkt, er at det går på troen. De som bryter med slike miljøer kan oppleve psykiske problemer, depresjoner og problemer med relasjoner til andre. Noen mister fotfestet og meningen med livet. Barn som er vokst opp i en slik kultur, opplever at alt de har oppfattet som sant, ikke er det, når de bryter ut av menigheten, sier Askerød.

Noen føler også skam over å ha vært del av et slikt miljø.
- De sier: tenk at jeg var med i disse miljøene, at jeg dro andre med og prøvde å overbevise dem om at dette var rett, sier Askerød.

- Engstelige for å kritisere
Gjennom seminaret ”Guds brente barn” i slutten av april, håper de å sette fokus på skadene som kan oppstå. De mener det er på tide at kirken bringer temaet ordentlig frem i lyset.
- Vi er for engstelige for å kritisere andre miljøer, i og med at vi bygger på samme tro. Vi er redde for å fremstå som vi har den eneste sannheten, for da faller vi i den samme kategorien. Men jeg mener vi har en plikt til å si ifra. Det har vi jo i alle andre sammenhenger, sier Askerød.

Hun understreker at det er vanskelig å gjennomskue slike miljøer og at det er et langt skritt fra det å føle seg fremmed i et miljø til å karakterisere det som skadelig.
- Med seminaret ønsker vi å være med på å løfte problemstillingen herfra. Vi vil gi innsikt og gjøre folk klar over skadene som følger disse miljøene. Ikke minst vil vi vise at Kirkens Bymisjon bryr seg, sier Askerød.