Meny

 

Meldte inn 20 ofre for menneskehandel

Publisert dato:  04.02.2008

Nadheim kvinnesenter i Oslo meldte i løpet av fjoråret 20 kvinner til Politidirektoratet som registrerte ofre for menneskehandel.

- Vi ville aldri rådet kvinnene til å anmelde hvis vi visste at de skulle sendes ut av landet, sier daglig leder Olav Lægdene.                                                                            Foto: Atle Briseid


Kvinnene som ble meldt inn til POD, ble registrert og tilbudt ulike hjelpetiltak. Nadheim kvinnesenter fulgte syv av kvinnene til Rosa-prosjektet, som er et beskyttelsesprogram for kvinner som har vært utsatt for menneskehandel og vurderer anmeldelse av bakmennene.
- Våre erfaringer tilsier at mange av kvinnene fra Nigeria, Romania og Bulgaria opererer ut fra svært organiserte nettverk av bakmenn og halliker, og mange fra disse landene er utsatt for menneskehandel, sier daglig leder Olav Lægdene.

Lægdene reagerer på at flere av kvinnene som vitnet mot sine bakmenn, likevel fikk avslag på søknaden om oppholdstillatelse av UDI til tross for at myndighetene har signalisert at hun ville få opphold.
- Vi ville aldri rådet kvinnene til å anmelde hvis vi visste at de skulle sendes ut av landet. Hvis regjeringen mener det er viktig å avdekke menneskehandel og hjelpe ofrene, må UDI ligge på en helt annen linje, sa Lægdene til avisen.

Store forskjeller
Nadheim antar at majoriteten av de utenlandske kvinnene de møter er eller har vært utsatt for menneskehandel, når de legger straffelovens definisjon av menneskehandel i paragraf 224 til grunn.
- Samtidig ser vi at det er store forskjeller i migrasjonshistorien for kvinner fra for eksempel Nigeria, Romania og Bulgaria, og kvinner fra for eksempel Latvia, Estland og Litauen. Kvinner fra Nigeria har ofte brukt lang tid på å komme seg til Europa, og mange har blitt utsatt for svært grove overgrep før de kom til Spania eller Italia, sier han.

I likhet med kvinner fra Romania og Bulgaria er ofte motivet for prostitusjon fattigdom og en desperat livssituasjon. De fleste av disse kvinnene har ingen mulighet til å ta seg til Norge uten et godt organisert apparat rundt seg. Mange har svært stor gjeld.
- Mange kvinner fra Baltikum kan derimot ha klart å organisere reisen til Norge selv, og motivet for prostitusjon kan for mange være mer drømmen om et bedre liv, enn bunnløs fattigdom, sier Lægdene.

Markant økning
En uferdig årsrapport fra Nadheim viser at virksomheten har hatt en markant økning i antall kvinner som har vært i kontakt med kvinnesenteret de siste årene. I fjor var kvinnesenteret i kontakt med 910 kvinner fra til sammen 40 forskjellige nasjoner. Til sammenlikning var Nadheim i kontakt med 430 kvinner i 2003. Økningen skyldes i hovedsak at virksomheten har satset tungt på oppsøkende arbeid på gata de siste årene.

Norske kvinner representerer den største gruppen, etterfulgt av kvinner fra Nigeria (207), Bulgaria (132) og Romania (39).
- Dette avspeiler nok ikke forholdene i gatene, men skyldes heller at vi har jobbet godt opp mot disse gruppene, sier han.

Den gode kontakten med rumenere og bulgarere skyldes mye at Nadheim i flere perioder har hatt en rumensk sykepleier/sosialarbeider i sin stab.
- Vi gikk mye oppsøkende på gata i den perioden og fikk god kontakt med det rumenske miljøet. Det gjelder også kvinnene fra Bulgaria, som Nadheim har fått spesielt god kontakt med og som allerede nå utgjør den største nasjonale gruppa ved siden av de nigerianske kvinnene, sier Lægdene.

Flere jobber på gata
Han ser nå en utvikling hvor en større andel av kvinnene jobber på gata. Tradisjonelt har gate-arenaen utgjort 1/3 av prostitusjonsarenaen. I dag anslår Nadheim at 50 prosent av kvinnene jobber på gata og 50 prosent på inne-arenaen.

Kvinnesenteret har også registrert at uroen for det kommende lovforbudet om kjøp av seksuelle tjenester har ført til at de utenlandske kvinnene har begynt å se seg om etter ordniært arbeid. Nadheim har i flere år tilbudt norsk-kurs og har hele veien hatt en økning i antallet deltakere. I løpet av fjoråret deltok 51 utenlandske kvinner på kursene.
- På grunn av den nye situasjonen har Nadheim trappet opp arbeidet med å hjelpe kvinner til å få seg arbeid, vurdere arbeidsmuligheter i Norge og mulighet for oppholdstillatelse i Norge, sier Lægdene.